Ga naar de homepage

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor schade die u lijdt door schuld of nalatigheid van de gemeente. De gemeente is pas aansprakelijk als u kunt bewijzen dat de gemeente niet of niet juist heeft gehandeld of nalatig is geweest. En de schade daarvan een direct gevolg is.

Wilt u de gemeente aansprakelijk stellen? Als u het formulier invult, zorg dan dat u onderstaande informatie bij de hand hebt

  • datum, tijd en locatie waar de schade is veroorzaakt 
  •  hoe is de schade ontstaan
  • wat de schade en het schadebedrag zijn
  • waarom u ons aansprakelijk stelt

Zorg ervoor dat uw verhaal zo compleet mogelijk is. Doe dit bijvoorbeeld met:

  • foto's (ook van de verwondingen die u wellicht hebt opgelopen) 
  • situatietekeningen 
  • offertes 
  • nota's/kassabon