housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Het college van gemeente Loon op Zand bestaat uit: 

Burgemeester Hanne van Aart: burgerzaken, openbare orde & veiligheid
Gemeentesecretaris Coen Derickx
Wethouder Gerard Bruijniks: ruimtelijke ontwikkeling, openbare ruimte, verkeer & vervoer
Politieke Partij: Gemeentebelangen
Wethouder Wil Ligtenberg: sociale zaken, werk, jeugd & onderwijs
Politieke Partij: "VOOR LOON"
Wethouder Kees Grootswagers: economische zaken, recreatie & toerisme
Politieke Partij: CDA
 
mill-tailormade association-rosy