housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Lees op www.rijksoverheid.nl/bezwaar-en-beroep aan welke eisen uw bezwaarschrift moet voldoen.

In uw bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

  • uw naam en adres
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • waarom u bezwaar maakt
  • de datum van de brief met uw bezwaar
  • uw handtekening
  •  

Het college van burgemeester en wethouders behandelt uw bezwaar. Wanneer het college besluit een hoorzitting te houden naar aanleiding van uw bezwaarschrift, dan kunt u uw bezwaren op deze hoorzitting toelichten. De hoorzitting wordt geleid door de burgemeester of door een wethouder. De gemeente Loon op Zand heeft geen onafhankelijke bezwaarschriftencommissie die het college adviseert over het bezwaarschrift.

Bent u het niet eens met het nieuwe besluit van het college van burgemeesters en wethouders? Dan kunt u binnen zes weken in beroep gaan bij de rechtbank.

Maakt u bezwaar tegen een beslissing van de gemeente? Daar zijn daar geen kosten aan verbonden. Gaat u in beroep bij de rechtbank? Dan moet u griffierecht betalen. De rechtbank stuurt u hiervoor een rekening.

mill-tailormade association-rosy