housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Loon op Zand beleeft 2020 vindt plaats op woensdagavond 13 mei, aan de vooravond van het Pleinfestival. Samen werken we aan dit speciale evenement, om te laten zien dat we trots zijn op onze inwoners en hun inzet voor onze gemeenschap. 

De gemeente Loon op Zand heeft een rijk cultuur- en verenigingsleven, enthousiaste ondernemers en vrijwilligers/mantelzorgers. Een aantal jaren geleden is een bijzondere traditie gestart om betrokken en inspirerende inwoners van onze gemeente in de schijnwerpers te zetten. Een moment om te vieren dat we sporters, vrijwilligers, ondernemers en kunstenaars van formaat 'in huis' hebben. 

Dat verdient een feestje! Ook als het financieel lastige tijden zijn voor de gemeenschap. Misschien wel juist dan. Waar ingeleverd moet worden, moet ook ruimte blijven om iets terug te geven. Om te laten zien dat we trots zijn en dat inzet wordt beloond.

Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving zich altijd met hart en ziel inzet voor anderen, zijn sport, kunst en cultuur of met zijn bedrijf. Meld daarom nu úw favoriet aan via het aanmeldformulier. Men verdient het om in de schijnwerpers te staan!

Je meldt een persoon of een groep via dit aanmeldformulier aan voor één van de vier categorieën:

  •  Vrijwilliger(s)
  • Ondernemer(s)
  • Sport(ers)
  • Kunst en cultuur beoefenaar(s)

Gebruik het aanmeldformulier om verschillende gegevens in te vullen. Denk van tevoren goed na waarom je deze persoon of groep wilt aanmelden. Schrijf een mooi positief stuk om ook andere te overtuigen. 

Na de aanmeldronde worden door een selectiecommissie, per (sub)categorie, minimaal vijf genomineerden geselecteerd. Inwoners van de onze gemeente kunnen uiteindelijk de winnaars kiezen. Per (sub)categorie zullen we op op 13 mei één winnaar een Award geven. De samenleving bepaalt wie wint!

Iedereen die woonachtig is in de gemeente Loon op Zand kan worden genomineerd. U kunt uzelf natuurlijk niet nomineren. Bij ‘wat zijn de spelregels’ vindt u meer informatie per categorie.

Op woensdagavond 13 mei zijn er naast de uitreiking van de Awards ook verschillende verenigingen en artiesten die optreden. Natuurlijk zorgen we ook voor een hapje en een drankje en een wonderlijke afsluiting. Voldoende redenen om 13 mei alvast in uw agenda te zetten!

Naast de algemene spelregels, zijn er spelregels per categorie. Vier selectiecommissies selecteren per categorie drie genomineerden voor de uitreiking op 13 mei 2020.

Algemene spelregels 

1. Prestaties van de deelnemers worden beoordeeld over de periode 1 oktober 2017 tot en met 29 februari 2020.
2. De periode waarin deelnemers aangemeld kunnen worden is 3 december 2019 tot en met 29 februari 2020. 
3. Aanmelden van deelnemers kan via het aanmeldingsformulier op de website van de gemeente Loon op Zand (www.loonopzand.nl/beleeft). Ook vindt u binnenkort een invulstrook in de Duinkoerier. Die kunt u inleveren bij de gemeentelijke balie in Het Klavier, of opsturen naar Postbus 7, 5170 AA te Kaatsheuvel.
4. Deelnemers zijn woonachtig en/of gevestigd in de gemeente Loon op Zand gedurende de aanmeldperiode.
5. Deelnemers zijn van onbesproken gedrag.
6. Deelnemers voldoen aan zoveel mogelijk categoriegebonden spelregels.
7. Uit alle aangemelde deelnemers wijst de selectiecommissie minimaal vijf genomineerden aan per (sub)categorie ter verkiezing.
8. Het College van Burgemeesters en Wethouders kunnen voordrachten voor nominaties doen aan de selectiecommissie. 
9. Inwoners van de gemeente Loon op Zand kiezen één winnaar per subcategorie. 
10. De selectiecommissie schrijft een eindrapport voor de winnaar en twee verliezende genomineerden van hun categorie.
11. Over de einduitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Spelregels per categorie

Vrijwilliger(s)

A. Een individu of groep vrijwilligers die een duidelijke positieve bijdrage aan de lokale gemeenschap heeft geleverd
B. door langere tijd vrijwilligerswerk bij een of meerdere organisaties te verrichten
C. of in een korte periode een uitzonderlijke prestatie leverde
D. en ervoor zorgde dat door deze inzet de saamhorigheid in de samenleving is bevorderd en mensen meer met elkaar in contact komen.

Ondernemers

A. Een ondernemer (persoon of bedrijf) of groep van ondernemers (belangenbehartiging) die zich onderscheidt door een bijzondere prestatie te leveren
B. Op een of meerdere gebieden zoals duurzaamheid, innovatie, samenwerking, maatschappelijke betrokkenheid en/of voortrekkersrol in de eigen branche /markt
C. en daarmee het lokale ondernemingsklimaat in onze gemeente stimuleert
D. en een voorbeeldfunctie is voor huidige en toekomstige ondernemers.

Sport

A. Een individu of team dat een opmerkelijke sportieve prestatie heeft geleverd
B. bij een sportvereniging binnen of buiten de gemeente Loon op Zand
C. en een voorbeeldfunctie vervult voor inwoners van de gemeente Loon op Zand.

Kunst en cultuur

A. Een individu of groep die gedurende langere tijd op kwalitatief hoog niveau actief is
B. op één van de vele terreinen van kunst en cultuur
C. en een belangrijke bijdrage levert aan het culturele leven in onze gemeente
D. en zodoende een stimulerende rol vervult voor onze gemeenschap.

mill-tailormade association-rosy