housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Als u op de hoogte bent van de beleidsregels kunt u een aanvraag indienen voor een principeverzoek. Dit doet u door het aanvraagformulier Principeverzoek Recreatieve Verhuur in te vullen. In het beleid, de procedure en het formulier maken we onderscheid tussen B&B’s binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom. 

Principeverzoek

Het ingevulde en ondertekende  formulieren stuurt t.a.v. ondernemersloket op naar: ondernemersloket@loonopzand.nl, of per post naar Ondernemersloket, postbus 7, 5170 AA Kaatsheuvel. U mag het formulier ook afgeven bij de receptie van het Klavier

Wanneer u als ondernemer overnachtingen aanbiedt, moet u een nachtregister bijhouden. De eis voor het bijhouden van een nachtregister staat in het Wetboek van Strafrecht. De gemeente kan vragen om de gegevens uit het nachtregister aan te leveren, bijvoorbeeld bij uw aangifte van de toeristenbelasting. Op de pagina www.loonopzand.nl/ondernemersloket  kunt u een Excel werkmap downloaden om de benodigde gegevens bij te houden. Het is niet verplicht om dit formulier te gebruiken, u mag ook een eigen formulier of systeem gebruiken. 

Controleer of u een exploitatievergunning nodig heeft. U leest daar alles over op de pagina Exploitatievergunning.

Neem voor meer informatie contact op met het ondernemersloket: ondernemersloket@loonopzand.nl of bel: 0416 289111

mill-tailormade association-rosy