Ga naar de homepage

Loon op Zand werkt per 01-01-2024 volgens de Diftar methode. Diftar is een afkorting voor gedifferentieerde tarieven. Dat betekent dat u betaalt voor elke keer dat uw restafvalcontainer wordt geleegd. Daarom worden in de periode september-oktober van 2023 alle huidige restafvalcontainers vervangen voor nieuwe restafvalcontainers. 

Accordion item is ingeklapt

De containers worden vervangen omdat we zeker willen weten dat de koppeling van de container aan het adres klopt. Ook is een groot deel van de containers versleten.

Accordion item is ingeklapt

Het gaat om alle restafvalcontainers die aan huis staan; dit is de groene container met het grijze deksel.

Accordion item is ingeklapt

Nee, voor u verandert er niets. U blijft gewoon gebruikmaken van de ondergrondse restafvalcontainer.

Accordion item is ingeklapt

Het gezamenlijk gebruik van een restafvalcontainer in een betonnen cocon komt te vervallen. Als u nu nog gebruikmaakt van een gezamenlijke restafvalcontainer in een betonnen cocon, dan krijgt u een ander inzamelmiddel voor restafval. U bent hierover door de gemeente persoonlijk ge├»nformeerd. Binnenkort ontvangt u een brief met praktische informatie over de inzameling van het restafval in uw situatie. Hebt u daarna nog vragen over uw veranderende situatie, neem dan contact op met ons klantcontactcentrum via het telefoonnummer 0416-289111

Accordion item is ingeklapt

Ieder huishouden in een dergelijk complex krijgt een eigen restafvalcontainer met een omkeerslot en sleutel zodat bewoners alleen van hun eigen container gebruik kunnen maken. Dit slot valt automatisch open bij het legen.

Accordion item is ingeklapt

De restafvalcontainers worden in de periode tussen september en oktober 2023 vervangen. Dit wordt gefaseerd, per wijk, gedaan. Als u een restafvalcontainer aan huis heeft staan, dan ontvangt u een brief met alle praktische informatie over de omwisseling. Onze opdrachtnemer DVL Milieuservice voert de werkzaamheden hiervoor uit.

Accordion item is ingeklapt

De containers voor het restafval worden nog voor het einde van het jaar vervangen omdat per 1 januari 2024 Diftar ingaat. Vanaf dat moment is het nodig dat elk huishouden over een nieuwe restafvalcontainer beschikt die voorzien is van een chip. Op die manier kunnen we per 1 januari 2024 de ledigingsgegevens van uw restafvalcontainer goed registreren en op adres afrekenen.

Wilt u meer informatie over Diftar? Lees dan hier verder www.loonopzand.nl/afval/diftar

Accordion item is ingeklapt

De oude restafvalcontainers worden allemaal ingenomen. De meeste worden versnipperd en gerecycled tot nieuwe containers. De containers die nog in goede staat zijn, worden opnieuw gebruikt.

Accordion item is ingeklapt

De containers zijn eigendom van de gemeente. U bent daarom verplicht om deze in te leveren.

Accordion item is ingeklapt

U krijgt binnenkort een brief met alle praktische informatie over de omwisseling van de oude naar een nieuwe container. Hierin staat ook uitgelegd hoe u de oude container moet inleveren en wanneer

Accordion item is ingeklapt

De nieuwe restafvalcontainer wordt helemaal grijs, zowel de bak als het deksel.

Accordion item is ingeklapt

Ook dit staat uitgelegd in de brief met praktische informatie die u binnenkort ontvangt. Op de nieuwe container zit aan de zijkant een adressticker. Hieraan herkent u uw nieuwe container

Accordion item is ingeklapt

Nee, de oude restafvalcontainers kunnen na de wisselronde niet meer worden geleegd. Vanaf het moment dat u een nieuwe container heeft ontvangen, is het de bedoeling dat u alleen de nieuwe container gebruikt voor uw restafval en aan straat aanbiedt om te legen. De oude container moet u inleveren.

Accordion item is ingeklapt

Nee, alleen de restafvalcontainer wordt vervangen.

Accordion item is ingeklapt

Nee, er verandert niets aan de inzamelwijze van het restafval. De afvalcontainers aan huis worden eens per vier weken geleegd, net als nu. Raadpleeg de afvalwijzer om zeker te weten wanneer het restafval wordt opgehaald via www.loonopzand.nl/afval/afvalwijzer. U kunt de app van de afvalwijzer ook downloaden op uw telefoon.

Accordion item is ingeklapt

Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum via het telefoonnummer 0416-289111. Wij kijken dan graag wat er aan de hand is en zorgen zo nodig voor de voorzieningen die u nodig heeft.

Accordion item is ingeklapt

U kunt hiervoor contact opnemen met de servicelijn van DVL Milieuservice via het telefoonnummer 085 - 106 3505. De servicelijn staat open vanaf 1 augustus 2023 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Dit nummer staat ook vermeld in de brief die u binnenkort ontvangt.

Voor meer informatie over het scheiden van huishoudelijk afval en Diftar kunt u terecht op www.loonopzand.nl/afval