housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Wat is GFT afval?

GFT-afval bestaat uit groente- en fruitresten, etensresten en tuinafval (bijvoorbeeld snoeiafval). Zo mogen onder meer bananenschillen, notendoppen, brood en bladeren bij het GFT-afval. Ook vlees- en visresten, eierschalen en gras mogen erbij. 

Hoe inzamelen?

GFT afval kunt u kwijt in de container met de groene deksel. Deze container legen we eens per twee weken. In de zomer (juni t/m augustus 2018) volgt een proef met wekelijkse inzameling van GFT-afval.
Grond is geen afval dat hierin thuis hoort. Tuinafval kunt u ook tot 2m3 gratis aanbieden bij de milieustraat op vertoon van uw Milieupas

Hergebruik van GFT-afval

Na inzameling komt het GFT-afval op een grote composthoop terecht.  In onze gemeente gebruiken we compost als bodemverbeteraar in de plantsoenen. 

Wat hoort bij het papier en kartonnen afval?

Oud papier en karton bestaat uit papieren verpakkingen, karton en  kranten, tijdschriften, folders en boeken. Ook enveloppen (met venster) en papieren draagtassen mogen bij het oud papier. 

Hygiënisch en sanitair papier horen niet bij het oud papier. Dit zijn bijvoorbeeld tissues, toiletpapier en keukendoekjes. Ook papier of karton met verf-, olie- of voedselresten (bijvoorbeeld een pizzadoos met vetvlekken), horen niet thuis bij het oud papier. 

Hoe inzamelen?

Oud papier en karton doet u in de container met de blauwe deksel. Deze legen we eens per vier weken. Woont u in een appartementencomplex? Dan doet u uw oud papier en karton in één van de ondergrondse containers. Deze zijn per 1-2-2018 ook toegankelijk voor bewoners van laagbouw in de buurt.  Bekijk op de digitale kaart (blauwe punten) de locaties van de papiercontainers. Papier en karton kunt u ook gratis aanbieden bij de milieustraat op vertoon van uw Milieupas.

Hergebruik van papier en karton

Oud papier en karton worden verwerkt tot nieuw papier. Papier wordt gemaakt van hout. Door het hergebruiken van papier worden minder bomen gekapt. Daarom is het beter voor het milieu om oud papier en karton apart in te zamelen. 

Wat is PMD afval?

Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen (blik) en Drankkartons vallen onder PMD. Wilt u weten wat in de PMD-zakken mag? Download een overzicht wat erin de PMD-zakken mag.

Hoe inzamelen?

 In onze gemeente verzamelen we PMD in plastic zakken. Deze zakken halen we eens in de twee weken aan huis op. De gemeente stelt kosteloos de zakken beschikbaar voor het verzamelen van het PMD afval. De zakken zijn te verkrijgen bij:

  • Loon op Zand: bij de Hubo, EMTÉ, en De Wetering
  • Kaatsheuvel: bij Albert Heijn, Jumbo en in Het Klavier
  • De Moer: bij basisschool De Start en voetbalvereniging Blauw-Wit '81

Hergebruik van plastic, metaal en blik

  •  Wat gebeurt er met het plastic afval? 

Na inzameling sorteert een plasticafval verwerkingsbedrijf het plastic afval en maakt het geschikt voor hergebruik. Zo maken ze van gerecycled plastic bijvoorbeeld kledinghangers en nieuwe frisdrankflessen. Hier leest u wat  wel en niet bij het PMD mag

  • Hoe hergebruik van ze drank- en zuivelpakken?

Een drankkarton bestaat uit verschillende lagen: aan de binnenkant zit plastic of aluminium. Na inzameling  scheiden ze dit laagje van het kartonnen pak. De afzonderlijke materialen zijn daarna bruikbaar als grondstof voor nieuwe producten. Bijvoorbeeld voor emmers (van het plastic) of voor toiletpapier (van het karton). 

  • Metalen verpakkingen 

Blikjes en andere metalen verpakkingen sorteert het verwerkingsbedrijf en ze smelten het om voor hergebruik. Gerecycled metaal gebruiken ze voor verschillende toepassingen, bijvoorbeeld voor nieuwe blikjes, voor bouwmetaal of voor scheermesjes. 

Soorten glas

Er zijn twee soorten glas:

  1. Flessenglas (zoals wijnflessen en jampotten) en vlakglas (zoals vensterglas en autoruiten). Flessenglas gooit u in de glasbak.
  2. Vlakglas brengt u naar de milieustraat. Let op: kapotte (thee)glazen, ovenschalen, aquariums en vazen mogen niet in de glasbak, maar horen bij het restafval.

Waar inleveren?

U kunt het glas brengen naar de glascontainers in de wijk, bij de supermarkt of op de milieustraat.

Bekijk het overzicht van glasbakken (gele punten) in onze gemeente.

Hoe recyclen?

Een glasverwerkingsbedrijf maakt het glas schoon en verwijdert de deksels met een magneet. Ook verwijderen ze kurken en etiketten. Daarna smelten ze het glas voor hergebruik. Vlakglas verwerken ze samen met nieuw glas tot nieuw vensterglas. Glas kunnen ze oneindig recyclen. 

Het gaat hier veelal om stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor mens en milieu (brandbaar, giftig en bijtend). Plaats uw klein gevaarlijk afval in de milieubox. Twee keer per jaar (maart en september) leegt de chemokar uw milieubox. In het Afvalnieuws en de Duinkoerier evenals op de website van de gemeente Loon op Zand, informeren wij u over de locaties en data. Daarnaast kunt u de milieubox altijd gratis aanbieden bij de milieustraat onder vertoon van uw Milieupas.

Vanaf 1 februari staan er speciale containers voor luiers en voor incontinentiemateriaal in onze gemeente. Deze containers zijn voor iedereen gratis toegankelijk. De luiers verpakt u in een doorzichtige zak voordat u ze in de container gooit.  

De locaties van de luiercontainers (rode punten) staan op deze digitale kaart.

Onder medisch afval valt stomamateriaal of dialyseafval. Inwoners die te maken hebben met medisch afval komen in aanmerking voor een regeling. Heeft u incontinentiemateriaal? Dit afval kunt u apart inzamelen en naar de luiercontainers in de wijk brengen. 

Regeling medisch afval

Inwoners met medisch afval kunnen een extra grijze container krijgen. De extra container wordt elke vier weken gratis geleegd, tegelijkertijd met het restafval. Heeft u aan één keer in de vier weken legen niet voldoende? Dan kunt u aanvullend de ondergrondse containers gebruiken. U kunt een pas krijgen waarmee u onbeperkt toegang heeft tot de ondergrondse container bij u in de buurt.  Komt u in aanmerking voor de regeling medisch afval? Vraag deze voorziening dan aan bij het Meldpunt Woonomgeving via aanvraagformulier afvalcontainer of bel tijdens kantooruren: 0416 - 289111.

Wat hoort  niet bij het medisch afval?

Gebruikte injectienaalden en overgebleven medicijnen of zalfjes en dergelijke mogen niet bij het medisch afval. Deze levert u in bij de apotheek of de milieustraat.

Luiers en incontinentiemateriaal brengt u in afgesloten doorzichtige zakken in de wijkcontainers. Op dit kaartje ziet u waar in de gemeente de luiercontainers staan.   

 

Wat valt onder textiel?

Alle kleding (zowel goede als versleten). Ook accessoires zoals schoenen, riemen, tassen, handschoenen en petten vallen onder textiel. 

Hoe inleveren?

Breng uw textiel in gesloten zak naar de textielcontainer of naar de milieustraat. Op deze plattegrond (paarse punten) ziet u waar de textielcontainers staan. 

Wat gebeurd er met het ingeleverde textiel?

Textiel van goede kwaliteit gaat naar een kringloopwinkel of sturen we naar een ander land. Kapot textiel haalt een textielverwerkingsbedrijf uit elkaar. Hiervan maken ze nieuwe kleding, maar ook isolatiemateriaal, dekens en vloerbedekking.

Bij de kringloop kunt u goederen afleveren die nog bruikbaar zijn. In de gemeente Loon op Zand kunt u hiervoor terecht bij de Kringloopwinkel Kaatsheuvel en de Spullenbank en Fietsenbank en Stichting Gered Gereedschap Loon op Zand. In de gemeente Waalwijk bij Twiddus.

Grofvuil is afval dat niet in de container past of er niet in thuis hoort. U kunt grofvuil naar de milieustraat brengen of het laten ophalen. We halen geen grond, gasflessen, asbest, gevaarlijk afval en bouw- en sloopafval/puin op.  Voor het ophalen van grofvuil geldt een tarief van € 26,50 per kubieke meter (afrekenen per hele kubieke meter). Voor bedrijven komt daar nog BTW bij. U kunt dit meteen bij de chauffeur afrekenen. 

Ophalen op afspraak

Ophalen kan op afspraak via Meldpunt woonomgeving. Bel 0416 - 289111 of e-mail  meldpuntwoonomgeving@loonopzand.nl. Geef zo duidelijk mogelijk aan wat u aan wilt bieden en een schatting van het aantal kubieke meter. De afspraak is definitief als de inzamelaar u heeft teruggebeld over de ophaaldatum. Geef bij voorkeur een mobiel nummer door zodat wij u altijd kunnen bereiken. Wilt u alsnog de afspraak afzeggen, doe dit dan 24 uur van tevoren.

Elke eerste woensdag van de maand laat de gemeente in opdracht het grofvuil bij u ophalen. Zet op de afgesproken dag het afval zelf aan de straat. 

Wilt u asbesthoudende materialen bij ons afgeven? Kijk dan op de pagina Slopen en asbest

Dit zijn alle apparaten waar een stekker aan zit of die op batterijen werken. Alle elektrische apparaten kunt u inleveren bij de winkel waar u deze heeft gekocht of waar ze deze verkopen. Kleine apparaten (ter grote van een boodschappentas) kunt u inleveren bij de chemokar of op de milieustraat op vertoon van uw Milieupas. Grote apparaten kunt u ook bij de milieustraat aanbieden op vertoon van uw Milieupas.

Afval dat uit metaal bestaat (lege blikken) of voor het grootste deel uit metaal bestaat (wasrekken enz.) kunt u gratis aanbieden bij de milieustraat op vertoon van uw Milieupas.

Onder restafval verstaan we: al het afval dat niet gescheiden kan worden ingeleverd. Restafval doet u in de container met de grijze deksel. Vanaf 1 februari wordt uw container voor restafval één keer per vier weken geleegd. Op deze pagina leest u meer over de andere manier van afval inzamelen in onze gemeente. Daarnaast kunt u het bij de milieustraat tegen betaling aanbieden op vertoon van uw Milieupas.

Het restafval belandt – nadat het door de gemeente is ingezameld – in de verbrandingsoven. Het is dus belangrijk dat u alle afvalstromen die hergebruikt kunnen worden, goed scheidt. Zo voorkomt u dat waardevolle grondstoffen onnodig worden verbrand.

Is uw container voor restafval vol? U kunt het restafval eventueel tegen betaling bij de milieustraat  aanbieden, op vertoon van uw Milieupas.

Onder restafval wordt eigenlijk al het afval verstaan dat overblijft na het sorteren per afvalsoort. Restafval kunt u kwijt in uw container met grijze deksel. 

mill-tailormade association-rosy