housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

WPG en gemeente werken door aan plannen Nieuwe Wetering


Ondanks de coronacrisis zitten de Wetering Plan Groep (WPG) en de gemeente niet stil. In de verschillende werkgroepen wordt hard gewerkt aan voortgang van de Nieuwe Wetering. Op maandag 18 mei wordt tijdens de raadsvergadering verder gepraat over de nieuwe ‘huiskamer’ van Loon op Zand. De raad wordt dan in de breedste zin van het woord op de hoogte gebracht van de stand van zaken. De WPG en gemeente informeren de raad over de laatste ontwikkelingen en hoe wordt omgegaan met komende beslissingen in deze coronatijd.

Ontwikkelingen bij de werkgroepen

De WPG is verdeeld in verschillende werkgroepen, met eigen taken en verantwoordelijkheden in het totale project. Zowel de werkgroepen als de totale WPG overleggen nu vooral via Skype. Zo kunnen toch stappen worden gezet en wordt de voortgang van het project gewaarborgd. 

De werkgroep ‘gebruikers’ is volop bezig om de gesprekken met de huidige en toekomstige gebruikers voor te bereiden. Hierbij wordt zorgvuldig nagegaan met elkaar hoe zij gebruik willen maken van de Nieuwe Wetering. Ook wordt samen doorgenomen wat voor iedere individuele vereniging de mogelijke voorwaarden in de toekomst zijn. Zodra de coronamaatregelen het toelaten, worden de gesprekken opgepakt. 

Wat gebeurt er met de oudbouw?

Er is al veel gesproken over wat er mogelijk gaat gebeuren met de zogenoemde ‘oudbouw’, het oude kloostergedeelte. Het enige dat nu vaststaat, is dat voor de ontwikkeling van de oudbouw een apart traject is ingericht. Dit staat los van het traject voor de ontwikkeling van de sporthal en het sociaal-culturele deel.

Na inventarisatie welke partijen allemaal in aanmerking willen komen, wordt zorgvuldig bekeken hoe hun plannen zijn in te passen. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met de belangen van de gemeenschap en of het past in de omgeving. Wel is een van de voorwaarden dat de monumentale buitenkant van de ‘oudbouw’ wordt behouden.

Wat wilt u weten over de Nieuwe Wetering?

Uiteraard hoort de WPG ook graag de vragen en ideeën van inwoners. Zij willen de lijnen graag kort houden. In eerste instantie was dan ook het plan om hiervoor informatiebijeenkomsten te organiseren. Nu dat vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk is, kunnen inwoners bellen en mailen met de WPG. Sowieso worden nieuwe ontwikkelingen gedeeld via diverse media.

Contact en informatie

Hebt u een vraag of opmerking over de Nieuwe Wetering? Dan kunt u contact opnemen met:

U kunt de ontwikkelingen op de voet volgen via facebook.com/weteringplangroep en de gemeentewebsite www.loonopzand.nl/wetering

mill-tailormade association-rosy