housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Voorlopig ontwerp kernwinkelgebied Kaatsheuvel online gedeeld


Na de presentatie van het schetsontwerp in januari deelden veel belanghebbenden hun wensen en opmerkingen voor het nieuwe winkelgebied. Beloofd was om tijdens een inloopavond te laten zien wat dit betekent voor het voorlopig ontwerp. Gezien de Coronamaatregelen is dit niet mogelijk. Daarom is besloten het voorlopig ontwerp (vo) online te delen via de gemeentelijke website. Ook nu weer kunnen belanghebbenden reageren.

De wensen en opmerkingen naar aanleiding van het schetsontwerp zijn door het bouwteam behandeld en beoordeeld op uitvoerbaarheid, binnen de grenzen van het project. Daarnaast zijn nog diverse overleggen geweest met het bestuur van de gemeente Loon op Zand, de verkeersdeskundige, de nutsbedrijven, enkele beheerafdelingen van de gemeente en de klankbordgroep. Hieruit volgde een goede totaaloplossing, waarbij aan zoveel mogelijk wensen tegemoet wordt gekomen.

Filmpje met uitleg

In het voorlopig ontwerp (vo) komen alle ontwerpbeslissingen samen. Bovendien is het project technisch wat verder uitgewerkt. Nu de inloopavond is geannuleerd, wordt het voorlopig ontwerp gedeeld via www.loonopzand.nl/projecten/winkelhart-kaatsheuvel/. Hier is ook een filmpje te vinden waarin uitleg wordt gegeven over het ontwerp. Dankzij een reactieformulier kunnen belanghebbenden weer hun reactie geven, om mee te nemen in het definitieve ontwerp. Tot en met 20 mei kunnen mensen reageren.

Belangrijkste aanpassingen in het ontwerp

Ten aanzien van het schetsontwerp zijn in het voorlopig ontwerp verschillende aanpassingen gedaan, waaronder:

  • Het westelijk deel van de Hoofdstraat (tussen Jan de Rooijstraat en Peperstraat) blijft twee-richtingen. Het wordt dus geen éénrichtingsstraat zoals in het schetsplan voorgesteld. Hierdoor wordt de kruising Hoofdstraat/Peperstraat een gelijkwaardige kruising.
  • Het plein voor de kerk wordt anders. De kerk en de gemeente hebben momenteel geen financiële middelen om de ruimte rond de kerk en de pastorie mee te nemen in de herinrichting. Doorlopende bestrating zorgt ervoor dat de relatie met de openbare ruimte tóch wordt versterkt.
  • In plaats van natuursteen komen er gebakken straatstenen bij de T-kruising met de Sprangsestraat.
  • Er komen minder leibomen in de Hoofdstraat, vanwege ondergrondse leidingen op enkele locaties in de straat. De voorgestelde haag blijft, net als de leibomen in de Peperstraat.

Daarnaast is er nog een aantal kleinere aanpassingen doorgevoerd. Ook is er inmiddels een keuze gemaakt voor de straatverlichting en het straatmeubilair.

Volgende stappen

De volgende stap in het traject is het definitief maken van het ontwerp. Dat wordt verwacht rond week 25. Ook dan krijgen belanghebbenden de kans het ontwerp te bekijken en hun reactie te geven. De laatste stap in het proces is vervolgens de uitvoering. Start van de uitvoering is naar verwachting na de bouwvakvakantie van dit jaar.

 

mill-tailormade association-rosy