housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Volgende stap in gebiedspromotie De Langstraat


De Langstraat kan uitgroeien tot een van de meest attractieve regio’s van Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van een kwartiermaker. Vooral de combinatie van de grote trekpleisters met de gastvrijheid van de lokale ondernemers biedt kansen. Samen met de gemeenten Dongen, Heusden en Waalwijk gaven we opdracht voor het onderzoek. 

De kracht van De Langstraat zijn de grote  trekkers als de Efteling, Loonse en Drunense Duinen en de vesting Heusden. Maar ook de gastvrije lokale parels zoals speelboerderijen Pukkemuk en Ganzenest, de pluktuin en andere ondernemers uit de toeristisch, recreatieve sector.  Dit blijkt uit gesprekken  met ondernemers, inwoners, musea, VVV’s, Uitpunten, toeristische bureaus en raadsleden. Er is duidelijk bereidheid om samen te werken.

Themagerichte aanpak

De vier gemeenten gaan samen met toeristische bureaus en Uitpunten een marketingstrategie uitwerken. De strategie gaat uit van een themagerichte aanpak gebaseerd op drie pijlers: Design & Ambacht, Beleving & Vermaak en Natuur & Cultuurhistorie. Daarnaast blijft er ruimte om de lokale identiteit van elke gemeente uit te dragen en om samen te werken met gemeenten die zich nog niet hebben ‘aangesloten’ bij De Langstraat. 
De ambities van de vier gemeenten sluiten aan bij die van de regio Hart van Brabant. Deze regio heeft 'leisure' als speerpunt. 

Bijeenkomst

Op korte termijn houden de vier gemeenten en de toeristische uitvoeringsorganisaties een bijeenkomst voor ondernemers. Zij lichten de gekozen marketingstrategie en het plan van aanpak voor het vervolg dan  toe .

mill-tailormade association-rosy