housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Visrechten vijver Amerikastraat voor De Vrolijke Vissers


In overleg met de gemeente besloot de hengelsportvereniging de vijver aan de Amerikastraat in te brengen in de Gezamenlijke Lijst Viswateren van de Federatie Zuid – West Nederland. Dat betekent dat iedereen die lid is van een visvereniging en een vispas heeft, hier vrij mag vissen. Personen die geen lid van een visvereniging zijn, kunnen een dag/week vergunning  kopen.  

Al jaren heeft de hengelsportvereniging er naar gestreefd eigen viswater te krijgen. Nu pacht  de vereniging  eindelijk de eerste officiële visvijver. Samen met de gemeente en met steun vanuit de Fed. Zuid West Nederland. Tijdens de Week van ons water werden op maandag 15 mei de rechten overgedragen en de eerste vis (karpers) uitgezet door wethouder Gerard Bruijniks.

In 2018 volgen ook de rechten over de vijvers aan de Belgiëstraat en Europalaan/Dodenauweg.  De vijver aan de Europalaan wordt in de loop van 2017/2018 vergroot,  uitgediept en klaargemaakt als bergings en –visvijver. 

Wat zijn de regels om te mogen vissen op de vijver?

Op deze vijvers  gelden dezelfde regels als op andere viswateren. Deze regels staan op de Vispas. Uitzondering hierop is het aantal hengels waarmee gevist mag worden. Dit is voor deze drie vijvers maximaal één hengel per persoon. Om verzadiging van het water te voorkomen, dringen we er op aan om niet meer dan 1 kilo droog lokvoer per vissessie te gebruiken.  

De vijver gelegen aan de Europalaan/Braakakker is géén viswater. Deze vijver is het eigendom van de Efteling en hiervan worden geen visrechten uitgegeven.

Meer informatie over vissen: www.loonopzand.nl/vissen

Week van ons water 12 tot en met 21 mei

Water is onlosmakelijk verbonden met ons leven. Tijdens de Week van ons water kan iedereen zien en ervaren dat water niet vanzelfsprekend is. Ook is er aandacht voor goed rioolgebruik. De week staat bol van activiteiten.

mill-tailormade association-rosy