housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Vermilion start bouwkundige opnames ten behoeve van gaswinning


De kans bestaat dat inwoners van de gemeente Loon op Zand de komende weken een brief ontvangen van Vermilion Energy Netherlands B.V. over een bouwkundige opname van hun woning in de buurt van de gasvelden waar Vermilion naar gas wil boren. Omdat de gemeente Loon op Zand samen met diverse andere gemeenten, het waterschap en de provincie beroep heeft ingesteld tegen de voorgenomen gaswinning, hebben wij Vermilion op 6 augustus verzocht om de communicatie over de bouwkundige opnames in afwachting van de uitspraak in de beroepzaak op te schorten.

Vermilion Energy Netherlands B.V. is het energiebedrijf dat aardgas wint uit kleine gasvelden in Nederland. In het najaar van 2018 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat een definitief instemmingsbesluit gegeven op de plannen tot uitbreiding van de gaswinning in de velden Waalwijk-Noord, Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid. Tegen dit besluit is beroep aangetekend bij de Raad van State.

Representatieve selectie

Op grond van het instemmingsbesluit moet Vermilion een bouwkundige opname uitvoeren aan een representatieve selectie van woningen en gebouwen rondom de gasvelden.

Vermilion wil in week 37 starten met de uitvoer van de bouwkundige opname. Deze wordt uitgevoerd door ingenieursbureau Thorbecke. Zij maken een representatieve selectie op basis van openbare gegevens. Inwoners die tot de selectie behoren, ontvangen in week 34 een brief van Vermilion.

Tegen gaswinning

Net als de gemeenten Waalwijk, Tilburg, Heusden en Altena, het waterschap en de provincie is de gemeente Loon op Zand tegen de voorgenomen gaswinning door Vermilion. Uitbreiding van bestaande gaswinning is onwenselijk en maatschappelijk niet verantwoord. Het is een verkeerd signaal voor onze inwoners, want Nederland moet juist duurzamer worden. Extra gaswinning draagt hier zeker niet aan bij.

Mensen hebben zorgen over de veiligheid, gezondheid en er zijn risico‚Äôs voor natuur en milieu. We moeten voorkomen dat er schade ontstaat door bodemtrillingen en dat er bodemdaling optreedt. Bovendien draagt het niet bij aan het halen van nationale en internationale afspraken op het gebied van CO2-reductie te halen, zoals het Energieakkoord, het Klimaatakkoord van Parijs en de uitspraak in de Urgenda-zaak.  

We roepen Den Haag dan ook op vooral te kijken naar duurzame alternatieven, in plaats van het extra en langer winnen van fossiele brandstoffen. Dit om verdere schade aan natuur en milieu te voorkomen.

Meer over de gaswinning, de bouwkundige opnames en het standpunt van de gemeente en andere overheden

mill-tailormade association-rosy