housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Tweede ambtstermijn voor burgemeester Wim Luijendijk


Wim Luijendijk mag in april volgend jaar beginnen aan zijn tweede ambtstermijn. De raad heeft unaniem hiermee ingestemd. Wim Luijendijk waardeert het vertrouwen en bedankte de raad daarvoor tijdens de raadsvergadering van 3 december. Hij kijkt uit naar het voortzetten van zijn functie samen met het bestuur, de ambtenaren en natuurlijk de inwoners van onze gemeente. 

Volgens de officiƫle procedure stuurt de gemeenteraad de aanbeveling naar de commissaris van de Koning, Wim van de Donk. De commissaris adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk, over de aanbeveling. De minister beslist en draagt de burgemeester voor herbenoeming voor bij Zijne Majesteit de Koning.

mill-tailormade association-rosy