housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Toekomstmakers aan de slag met Toekomstagenda 2030


Op 11 april 2019 stelde de gemeenteraad de Toekomstagenda 2030 vast tijdens een speciale vergadering. Hiermee brak een nieuwe fase aan: inwoners samen aan de slag met de uitwerking van de Toekomstagenda. Op maandag 24 juni om 19.30 uur vindt een bijeenkomst plaats in de raadzaal van Het Klavier, waar de deelnemers van de Toekomstagenda gewenste projecten verder uitwerken. Uiteraard kunnen er nog steeds enthousiaste Toekomstmakers aansluiten.

Doe jij mee?

Ben je nieuwsgierig en wil je graag een steentje bijdragen aan de uitwerking van een of meerdere projecten? Je bent van harte welkom om mee te doen! Aanmelden is niet nodig.

Financiële situatie gemeente 

De financiële situatie van de gemeente maakt de uitvoering van de Toekomstagenda uitdagender dan verwacht. Dit weerhoudt de Toekomstmakers er niet van om met een flinke dosis gezond verstand en creativiteit volop in mogelijkheden te denken en door te pakken.

Onderwerpen met energie 

Samen maakten de Toekomstmakers een overzicht van ‘onderwerpen met energie’ waarmee zij in groepjes aan de slag gaan. Deze onderwerpen zijn verdeeld over vier thema’s:

  •  Gemeenschappen: seniorenhuisvesting, levensloopbestendig wonen, eenzaamheid, beweegtuin, contact tussen jong en oud, dementievriendelijke gemeente, leefbaarheid De Moer, starterswoningen en sociale duurzaamheid.
  •  Omgeving: verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, Omgevingswet, afval, kwaliteit wegen duurzaamheid, groen en natuur (tiny forests) en energieloket.
  • Economische ontwikkeling: meerdaags verblijf, promotie van de streek, partnerschap met de Efteling en parkmanagement.
  • Gemeenschap, bestuur en communicatie: de Burgerapp, gemeentelijke herindeling en communicatie Toekomstagenda.

Op maandag 24 juni bekijkt de gemeente samen met de Toekomstmakers hoe zij concreet met deze onderwerpen aan de slag kunnen gaan.

Contact en meer informatie

Kijk voor meer informatie over de totstandkoming van de Toekomstagenda 2030 op www.loonopzand.nl/toekomst, neem contact op met Michiel Goos via telefoonnummer: 0416-289 111 of stuur een e-mail: m.goos@loonopzand.nl

 

 

 

mill-tailormade association-rosy