housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Tijdelijk onderwijs in De Werft


Als gemeente moeten we onderwijs organiseren voor alle leerplichtige leerlingen. Kinderen uit de noodopvang op Droomgaard vallen ook onder de leerplicht. Gemeente Loon op Zand gaat De Werft tot 1 april als tijdelijke onderwijslocatie voor deze kinderen inzetten. Het gaat om een leegstaand deel van de Werft. Leerlingen van het basisonderwijs (4 t/m 12 jaar) en het voortgezet onderwijs (12 t/m 17 jaar) kunnen hier vanaf dinsdag 2 februari terecht. Het gaat in totaal om ongeveer 100 leerlingen.

Keuze voor de locatie

De gemeente en de schoolbesturen hebben verschillende opties bekeken. De eerste voorkeur ging uit naar de opvanglocatie. Droomgaard heeft echter geen plaats voor onderwijs. Ook in de nabije omgeving zijn geen geschikte gebouwen of ruimtes voor onderwijs. Het huren van noodlokalen is tijdrovend en een grote kostenpost. Uit alle mogelijkheden bleek dat De Werft met minimale aanpassingen ingezet kan worden voor het basis- en voortgezet onderwijs. Gezien de korte duur (maximaal 2 maanden) vinden wij dit de meest geschikte locatie voor dit tijdelijke onderwijs.

Samenwerking scholen

De schoolbesturen van Bravoo en Leerrijk! (basisonderwijs) en het Koning Willem I college (voortgezet onderwijs) verzorgen de lessen. Zij leveren ook docenten. De Internationale Schakel Klas (ISK) van het Koning Willem I college heeft ervaring met vluchtelingenonderwijs. Om de kosten te beperken maken de scholen gebruik van bestaand schoolmateriaal en meubilair uit andere onderwijslocaties.

Naar school

De insteek is om op een zo normaal mogelijke manier te organiseren dat de kinderen op school komen. De ouders zijn hiervoor verantwoordelijk. Voor het voortgezet onderwijs is het uitgangspunt dat de kinderen lopend of met de fiets kunnen. Voor het basisonderwijs is de afstand van 2,7 km aan de lange kant als ze elke dag moeten lopen. Het COA bekijkt nu wat voor deze groep een goede oplossing is. Het kan zijn dat het COA voor de leerlingen van het primair onderwijs wel vervoer gaat regelen. 

Meer informatie over de noodopvang op de website: www.loonopzand.nl/opvang

mill-tailormade association-rosy