Ga naar de homepage

Op 30 november 2021 stelde het college van burgemeester en wethouders de subsidieregeling Corona Initiatievenbudget Loon op Zand vast. De gemeente wil met deze subsidieregeling positieve ideeën en activiteiten van initiatiefnemers (zoals inwoners, ondernemers, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties) ondersteunen die bijdragen aan het herstel van de lokale samenleving. Om deze subsidieregeling uit te voeren, stelt de gemeente € 45.000,- beschikbaar. De regeling geldt tot en met 31 december 2022.

Spelregels

Om voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een aantal spelregels zoals:

  • De activiteit moet in onze gemeente plaatsvinden, niet gericht zijn op winst en voor een breed publiek bereikbaar zijn.
  • Een vereniging of stichting kan maximaal € 7.500,- subsidie aanvragen. Voor een individueel persoon ligt de grens op maximaal € 1.000,-.
  • Er kan één keer een aanvraag worden gedaan.

Alle spelregels en voorwaarden vindt u in de subsidieregeling.

Aanvragen

Om subsidie aan te vragen, maakt u gebruik van het aanvraagformulier. U kruist de optie ‘incidentele subsidie’ aan. Daarnaast staat zowel op het formulier als in de subsidieregeling aangegeven welke documenten en informatie er nog meer overlegd dienen te worden. U kunt uw aanvraag zowel digitaal (info@loonopzand.nl) als via de post (postbus 7 5170 AA Kaatsheuvel) indienen. Graag onder vermelding van ‘aanvraag subsidie Corona Initiatievenbudget’.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze subsidieregeling, neem dan contact op met ons via telefoonnummer 0416 - 289111.