housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Schoon, heel en veilig: ook in het verkeer


De komende periode repareert, verplaatst of verwijdert de gemeente verkeersborden. Van de 3928 verkeersborden in onze gemeente is bij 682 borden actie nodig. Vanwege andere borden of wegmarkeringen, vervallen 601 borden. In totaal blijven in onze gemeente 3327 borden staan. Deze saneringsplannen stelde de gemeente samen met de politie en Veilig Verkeer Nederland op. Heeft u vragen over de sanering van de verkeersborden? Stuur dan een e-mail naar mevrouw I. H√ľnneman: i.hunneman@loonopzand.nl.

mill-tailormade association-rosy