housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Schoolkostenregeling minimabeleid verruimd


Op 19 mei heeft de gemeenteraad besloten om de schoolkostenregeling te verruimen. Deze regeling valt binnen de Samen-Loont-pas; minimabeleid. Zo kunnen kinderen uit minimagezinnen ook meedoen op school. 

Verruiming schoolkostenregeling

Eerst was de schoolkostenregeling alleen beschikbaar voor kinderen vanaf het voorgezet onderwijs (12 tot 18 jaar). Vanaf nu kunnen ook jongere kinderen, vanaf groep 6 van de basisschool (8/9 tot 12 jaar) de schoolkostenregeling gebruiken. 

Extra budget bovenop basisbijdrage

Jaarlijks gaat het om een beschikbaar budget van € 150,-, bovenop de basisbijdrage van € 180,-. Het bedrag kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld schoolreisjes, boeken en digitale tools. Ook is het mogelijk om het bedrag één jaar op te sparen, voor grotere aankopen zoals een tablet of laptop. 

Aanvragen

Wilt u de schoolkostenregeling voor uw kind aanvragen of meer informatie? Kijk dan op de Samen-Loont pas pagina

mill-tailormade association-rosy