housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Samenwerking gemeente en Van Doorn onderhoud openbare ruimte


Maandag 11 mei ondertekenden de gemeente Loon op Zand en Van Doorn een samenwerkingsovereenkomst voor de komende 4 jaar. Met ingang van 1 mei 2020 voeren deze partijen samen het beheer en onderhoud van de openbare ruimte uit.

Eind 2019 is de gemeente Loon op Zand gestart met de aanbesteding voor het onderhoud van de Openbare Ruimte. Van Doorn heeft met deze aanbesteding de beste prijs en het beste plan van aanpak aangeboden. Hiermee gaat Van Doorn de komende 4 jaar het dagelijks beheer en onderhoud aan de groenvoorzieningen, de wegen en het riool uitvoeren. Daarin wordt intensief samengewerkt met de gemeente Loon op Zand.

Met dit nieuwe contract borduren we verder op de ingeslagen weg om Burgergericht beheer verder vorm te geven. 

Samen houden we omgeving schoon, heel en veilig

“Het is van groot belang voor de leefomgeving schoon heel en veilig is,” vertelt wethouder Gerard Bruijniks. “Goed onderhoud van het groen, de wegen en riolen is van groot belang. Groen voor een mooie schone aanblik, wegen om onze inwoners en gasten goed van A naar B te kunnen laten gaan en riolen om onze dagelijkse behoeften af te voeren maar ook ons regenwater. Het onderhoud gaan we doen met een nieuwe aannemer. We zien veel, maar niet alles dus is er iets niet op orde? Meldt het bij de gemeente. U kunt gebruik maken van het meldpunt leefomgeving of via de buiten beter app.”

De mogelijkheid om meldingen te doen over bijvoorbeeld losse tegels, zwerfvuil of een kapot speeltoestel blijft dus gewoon bestaan. Inwoners kunnen daarvoor terecht bij Meldpunt openbare ruimte of de BuitenBeter app gebruiken. De serviceteams van de gemeente pakken deze meldingen op.

“Samen met u vormen we de buitenruimte van morgen”

Robert van Doorn, commercieel directeur, over de samenwerking: “Wij kijken erg uit naar de samenwerking met de gemeente Loon op Zand en haar inwoners. Ons familiebedrijf zet zich al ruim 55 jaar in om de buitenruimte voor iedereen leefbaar, toegankelijk én veilig te houden. Met bijna 350 medewerkers ontwerpen, realiseren en onderhouden wij dagelijks wegen, kanalen, terreinen en groenvoorzieningen in zowel Nederland als België. De komende 4 jaar nemen wij ook het beheer en onderhoud van de wegen en het groen in de gemeente Loon op Zand onder onze hoede. Samen met u vormen wij de buitenruimte van morgen!”

mill-tailormade association-rosy