Ga naar de homepage

De samenleving verandert. De overheid verandert. En gemeente Loon op Zand verandert. Met meer taken, minder inkomsten en inwoners die meer inspraak wensen, is verandering noodzakelijk. Gemeente Loon op Zand verandert door vernieuwen. Via nieuwe manieren van samenwerken en communiceren. Dit doen wij onder de noemer “Samen Loont!”.

Accordion item is ingeklapt

In onze gemeente Loon op Zand kan iedereen prettig en veilig wonen, werken en recreëren. Dat willen we graag zo houden en daarom werken we aan de leefbaarheid van onze drie kernen. Zodat iedereen aanspraak kan maken op een waardig bestaan en niemand aan de kant hoeft te staan. Maar slagen we daar voldoende in? Wat kunnen we samen doen om de leefbaarheid te verbeteren? En hoe kunnen we ruimte bieden aan initiatieven van u als inwoner?

Om antwoord te vinden op de bovenstaande vragen, gaan we als gemeentebestuur met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in gesprek. We zijn nieuwsgierig naar uw ideeën, kennis en ervaring. Niet het gemeentelijk beleid staat centraal maar uw vragen, suggesties en ideeën! 

Vanaf januari organiseren we verschillende ontmoetingen in de buurt. Want wij geloven dat ‘samen doen’ meerwaarde heeft en dat we elkaar kunnen inspireren en ondersteunen. Samen proberen we nieuwe dingen uit en leren we van elkaar. In onze drie kernen is er ruimte voor eigen initiatief op allerlei gebied. Hoe meer mensen meedenken en meedoen, hoe beter. Samen Loont!

Accordion item is ingeklapt

De afgelopen twee weken zijn de eerste drie bijeenkomsten geweest van Samen Loont! Raadsleden, college en ambtenaren zijn onder begeleiding van p2, samen met inwoners het gesprek aangegaan over de leefbaarheid van hun eigen wijk. 

De doelstelling van Samen Loont is driedelig:

• Benutten van kennis van de samenleving in Loon op Zand

• Investeren in wederzijds vertrouwen tussen burgers en overheid

• Ruimte scheppen voor maatschappelijk initiatief 

Aan de hand van beelden (die mensen soms ook zelf hadden meegenomen) werd nagedacht over het ideale toekomstbeeld van de wijk en welke acties nodig zijn om daar een stapje dichterbij te kunnen komen. Inwoners gingen actief aan de slag en goede gesprekken vulden de avond. Het resultaat: prachtige moodboards met waardevolle informatie uit eerste hand! 

De komende weken worden gebruikt om het proces te evalueren en de volgende bijeenkomsten van Samen Loont vorm te geven. Dat doet de kerngroep Samen Loont uiteraard niet alleen, daar worden ook weer inwoners en ondernemers (meedenkers) bij betrokken. 

De opbrengsten worden nog uitgewerkt en zullen later nog gedeeld worden. Hierin staat waardevolle informatie over hoe de inwoners over hun eigen wijk denken, waar zij denken dat het beter kan en wat zij – soms samen met de gemeente – op willen pakken om het nog beter te maken op gebied van ruimte, sociaal en openbare orde en veiligheid. 

 

Accordion item is ingeklapt

In januari vonden de eerste succesvolle ontmoetingen in wijken over de gemeente plaats. We gaan nu de tweede ronde in, met een aftrap in De Moer op 16 mei 2017.