housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Piek in meldingen eikenprocessierups


De eikenprocessierups teistert deze zomer een groot deel van Nederland. Ook de gemeente Loon op Zand werkt hard om nesten te verwijderen. Nu de rupsenplaag haar piek bereikt, kunnen helaas niet alle meldingen in behandeling worden genomen. Aannemers in Brabant kunnen de vraag niet meer aan. Daarom geeft gemeente Loon op Zand gevoelige locaties, zoals scholen en speelvelden, voorrang.

Preventieve bestrijding

Het aantal gemelde nesten is dit jaar zo groot dat het niet mogelijk is ze allemaal te bestrijden. De gemeente neemt haar zorgplicht voor de openbare ruimte serieus. Daarom zijn dit voorjaar bomen met nesten van de eikenprocessierups preventief behandeld, nog voordat de rupsen konden ontpoppen. 

Melding doorgeven

Inwoners kunnen een nest melden via de BuitenBeter App of het Meldpunt Woonomgeving. Zit het nest op openbaar terrein, dan wordt deze geregistreerd. Dagelijks wordt bepaald welke nesten geruimd worden en prioriteit krijgen.

Verwijdering nesten

De ongediertebestrijders verwijderen de nesten met een speciale stofzuiger. Dat kan tot zes meter hoogte. Is een nest verwijderd, dan kunnen achtergebleven brandhaartjes helaas toch nog steeds overlast veroorzaken. Na een flinke regenbui is de kans groter dat de haartjes zijn weggespoeld, maar dat is geen garantie.

Meer informatie 

mill-tailormade association-rosy