housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Onzekere toekomst exploitatie De Werft en De Wetering


In februari 2015 sloten Stichting Multifunctionele Centra Loon op Zand (SMC) en de gemeente Loon op Zand een principeakkoord. SMC is de beheerder en exploitant van De Werft en De Wetering. Met het akkoord wilden we bereiken er geen aanvullende gemeentelijke subsidie nodig is  voor de exploitatie van deze accommodaties. 

Omvorming organisatie SMC niet zonder extra financiële injectie mogelijk

De huidige exploitatie van De Werft en De Wetering door SMC is verlieslijdend. Om de exploitatie minimaal kostendekkend te maken, was en is een omvorming van de organisatie SMC nodig. Daarvoor zijn in 2015 diverse stappen gezet. Begin 2016 bleek dat ondanks de genomen stappen de exploitatie niet zonder een substantiële financiële bijdrage vanuit de gemeente kan. 

Het bestuur van SMC en het college zijn de afgelopen maanden intensief in overleg geweest om tot een oplossing te komen. Het college besloot, na een zorgvuldige afweging, om niet in te gaan op het verzoek van SMC. De benodigde financiële injectie vanuit de gemeente is te groot en legt een te grote druk op de gemeenschapsgelden die de gemeente ter beschikking heeft.

Aanvraag faillissement SMC onafwendbaar

Zonder de extra financiële middelen is SMC niet in staat om de noodzakelijke omvorming te realiseren. De exploitatie van De Werft en De Wetering kan SMC niet langer zelfstandig dragen. Het bestuur van SMC besloot daarom om deze week faillissement aan te gaan vragen. Het personeel van SMC werd hiervan donderdag 28 april 2016 op de hoogte gebracht.

Gebruik De Werft en De Wetering

SMC informeert voor het weekend de gebruikers van De Werft en De Wetering over dit besluit. Niet eerder dan volgende week zal duidelijk zijn of de beide panden komende periode beschikbaar kunnen blijven. 

Zowel SMC als de gemeente achten het van groot belang dat De Werft en De Wetering beschikbaar blijven voor de gebruikers. Zodra hierover meer duidelijk is volgt een nader bericht.

mill-tailormade association-rosy