Ga naar de homepage

We vinden het belangrijk dat alles buiten heel, veilig en duurzaam is. Daarom worden er verschillende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Heeft u vragen over iets wat op deze pagina staat? Neem dan contact op met onze adviseur wegen en openbare verlichting, via 0416 – 289111.

Van oktober tot en met december worden verschillende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Van onderhoud aan de bestrating, het vervangen van verlichting door LED lampen tot aan het onderhoud van de geluidsmuur aan de Europalaan. Daarnaast gaat het dagelijks onderhoud gewoon door. Hieronder leest u meer. 

Onderhoud bestratingen

In deze straten wordt de bestrating de komende weken onderhouden: 

Kaatsheuvel

 • Dreefseweg (deel fietspad)
 • Liechtensteinstraat (deel voetpad)
 • Brandsestraat (voetpaden en opsluiting rijbaan)
 • Marktstraat (deel voetpad)

De Moer

 • Middelstraat (plateaus rijbaan en deel voetpad)
 • Hooivork (deel voetpad)

Loon op Zand

 • Handboogstraat (deel voetpad)
 • Van den Hummelstraat (deel voetpad)

Alle bewoners en bedrijven in de omgeving van deze straten zijn geïnformeerd over mogelijke hinder, het tijdstip van uitvoering en de bereikbaarheid. De werkzaamheden zijn per locatie verschillend en duren van enkele weken tot een dag, in de periode van 1 oktober tot eind december.

Vervangen straatverlichting

Ook vervangen we de komende weken (tot eind oktober) op verschillende plaatsen de  straatverlichting met nieuwe LED lampen. In onze gemeente vinden wij , naast het heel en veilig houden van de openbare ruimte, duurzaamheid ook belangrijk. Door de lampen in de onderstaande straten (deels of geheel) te vervangen, besparen we tot wel 50% energie en verminderen we de CO2 uitstoot van onze openbare straatverlichting. Hiermee dragen we ook bij aan de Global Goals.

Na het vervangen van de nieuwe lampen, is ongeveer 25% van de straatverlichting binnen onze gemeente LED. LED lampen zijn ook onderhoudsvriendelijker en de witte kleur van het licht zorgt ervoor dat het zicht in het donker veel beter is. Hiermee verhogen we dus niet alleen de verkeersveiligheid, maar ook de sociale veiligheid. 

In deze straten wordt de verlichting de komende weken (deels of geheel) vervangen: 

Kaatsheuvel

 • Bierstraat
 • Nieuweweg
 • Sprangsestraat
 • Sweenstraat
 • Poolsestraat
 • Noorsestraat
 • Liechtensteinstraat
 • Frankrijkstraat
 • Driestapelenstoel
 • Capelsestraat
 • Mgr. Zwijssenstraat
 • Hilsestraat

De Moer

 • Middelstraat

Loon op Zand

 • Bergstraat
 • Loonse Molenstraat
 • Kloosterstraat
 • Klokkenlaan
 • Udenhoutseweg
 • Hoofdmanweg
 • Gildeweg

Onderhoud geluidsmuur Europalaan

In de periode van 5 t/m 16 oktober wordt de geluidsmuur langs de Europalaan schoongemaakt, voorzien van nieuwe glazen panelen en worden delen van het metselwerk gevoegd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van den Elshout en De Bont. Er wordt gewerkt vanuit de berm zodat er maar beperkte hinder is op de naastgelegen Europalaan en de Pastoor Rietraweg.

Werkzaamheden Middelstraat

In week 46 en 47 voert onze aannemer Van Doorn werkzaamheden uit in de Middelstraat. De grote drempel in deze straat wordt opnieuw bestraat en de middengeleider wordt vervangen door een wegversmalling. De breedte van de wegversmalling is afgestemd op de maximale ontheffing voor landbouwverkeer, 3,5m. Dit komt de veiligheid van de fietsers ten goede. Ook ontstaat er in de toekomst minder schade aan de randen van de verharding. De fietsstrook wordt uitgevoerd in rode betonstraatstenen de rijbaan in grijze betonstraatstenen.

Vanwege deze werkzaamheden is de Middelstraat straat afgesloten voor alle verkeer van 9 t/m 13 november (ter hoogte van huisnummer 54- richting Dongen) én van 16 t/m 20 november (ter hoogte van huisnummer 8-richting Loon op Zand). Er worden omleidingsroutes ingesteld. 

Wekelijks onderhoud

Via de nieuwspagina leest u iedere week de 'wekelijkse planning openbare ruimte' voor de daaropvolgende week. Dit publiceren wij ook iedere week in de Duinkoerier.