housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Kort verslag eerste drie bijeenkomsten Samen Loont


De afgelopen twee weken zijn de eerste drie bijeenkomsten geweest van Samen Loont! Raadsleden, college en ambtenaren zijn onder begeleiding van p2, samen met inwoners het gesprek aangegaan over de leefbaarheid van hun eigen wijk. 

De doelstelling van Samen Loont is driedelig:

• Benutten van kennis van de samenleving in Loon op Zand

• Investeren in wederzijds vertrouwen tussen burgers en overheid

• Ruimte scheppen voor maatschappelijk initiatief 

Aan de hand van beelden (die mensen soms ook zelf hadden meegenomen) werd nagedacht over het ideale toekomstbeeld van de wijk en welke acties nodig zijn om daar een stapje dichterbij te kunnen komen. Inwoners gingen actief aan de slag en goede gesprekken vulden de avond. Het resultaat: prachtige moodboards met waardevolle informatie uit eerste hand! 

De komende weken worden gebruikt om het proces te evalueren en de volgende bijeenkomsten van Samen Loont vorm te geven. Dat doet de kerngroep Samen Loont uiteraard niet alleen, daar worden ook weer inwoners en ondernemers (meedenkers) bij betrokken. 

mill-tailormade association-rosy