housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Inloopbijeenkomst plannen Efteling


Presentatie plannen van de Efteling

Dinsdag 18 oktober is er een inloopbijeenkomst in Het Klavier over de uitbreidingsplannen van de Efteling. De globale plannen staan omschreven in het zogenoemde Ontwerp Masterplan Wereld van de Efteling 2030.

Het Ontwerp Masterplan Wereld van de Efteling 2030 vormt de basis voor het op te stellen bestemmingsplan of bestemmingsplannen. Deze zijn nodig om de uitbreidingsplannen straks mogelijk maakt of maken.

Reactie geven 

Voordat het Ontwerp Masterplan voor vaststelling naar de raad gaat, kunnen inwoners en belanghebbenden een inspraakreactie geven. Dat kan schriftelijk tot en met 16 november. Stuur uw schriftelijke reactie naar:  Het college van burgemeester en wethouders van Loon op Zand, Postbus 7, 5170 AA Kaatsheuvel. Wilt u meer informatie of een mondelinge inspraakreactie geven? Neem dan contact op met Bart Vorster van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via telefoonnummer: 0416 - 289288 / 06 - 83672652 of e-mail: b.vorster@loonopzand.nl.

mill-tailormade association-rosy