housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Informatie over de noodopvang op Droomgaard


Vanaf 6 januari zijn de eerste vluchtelingen aangekomen op vakantiepark Droomgaard. Op dit moment worden er ruim 700 mensen opgevangen. Dagelijks komen er ongeveer 50 vluchtelingen aan op het vakantiepark.

Samenstelling en status

De helft van de groep bestaat uit vluchtelingen uit Syriƫ. Andere landen waar mensen vandaan komen zijn onder meer Eritrea, Afghanistan, Irak, Iran en het voormalig Joegoslaviƫ. De groep bestaat uit gezinnen en ook veel alleenreizenden. Op dit moment zijn er ongeveer 100 kinderen van 0 tot en met 17 jaar.

In de noodopvang verblijven vluchtelingen van wie het nog niet zeker is of ze een (tijdelijke) verblijfsstatus krijgen. Het kan zijn dat vluchtelingen worden teruggestuurd naar het land van herkomst. Vanwege het grote tekort aan opvangplekken in asielzoekerscentra zijn er ook bewoners die de procedure al hebben doorlopen en een (voorlopige) verblijfsvergunning hebben. 

Leefgeld en dagbesteding

De bewoners op Droomgaard moeten zelf voor hun maaltijden zorgen. Hiervoor krijgen ze leefgeld. Ze ontvangen een moneycard met 56 euro per week erop.

Het COA zorgt voor het beheer van de opvang en voor dagbesteding. Vluchtelingen krijgen bij aankomst informatie over het functioneren van de Nederlandse samenleving en over de wet- en regelgeving.

Regels en toezicht

Vluchtelingen moeten zich houden aan de regels die gelden voor iedereen die in Nederland woont of verblijft. Bij ernstige misdragingen kan de asielprocedure worden stopgezet.

De gemeente en het COA houden samen toezicht op de noodopvang. Het COA zorgt 24 uur per dag voor toezicht op de locatie. Daarnaast is de politie extra alert.

Vrijwilligers

Sinds het bekend maken van de noodopvang hebben bijna 100 vrijwilligers zich gemeld. Het COA wil snel met de vrijwilligers contact opnemen voor de mogelijkheden.

Tijdelijke noodopvang

Het college van B&W heeft ingestemd met het voorstel voor tijdelijke noodopvang voor 3 maanden. Tot 1 april 2016 mogen er maximaal 1200 asielzoekers worden opgevangen op vakantiepark Droomgaard.

Als het COA met een nieuwe vraag komt, dan volgt er een raadsbesluit en wordt de bevolking hierbij betrokken.

mill-tailormade association-rosy