Ga naar de homepage

Op 14, 15 en 16 maart 2022 mogen inwoners naar de stembus om de raad van de gemeente Loon op Zand te kiezen. De raad staat aan het hoofd van de gemeente. De 19 gekozen raadsleden vertegenwoordigen de komende 4 jaar de inwoners, stellen kaders voor het beleid en controleren of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert.

Accordion item is ingeklapt

Om te mogen stemmen voor de gemeenteraad van Loon op Zand moet je op 31 januari 2022 (‘de dag van de kandidaatstelling’) ten minste achttien jaar oud zijn, EU-onderdaan zijn of minstens vijf jaar legaal in Nederland verblijven en inwoner zijn van deze gemeente.

Afleggen Ondersteuningsverklaringen

De Ondersteuningsverklaringen kunnen worden afgelegd van 3 t/m 31 januari 2022. U kunt zich melden tijdens de openingstijden (zonder afspraak) bij de receptie op het Klavier.

Tijdelijk in het buitenland tijdens de verkiezing

Bent u op 16 maart 2022 tijdens de gemeenteraadsverkiezing in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dit heet iemand machtigen.

In week 8 (21 t/m 25 februari) ontvangt u uw stempas. Vanaf dat moment kunt u uw stempas overdragen aan een andere kiezer uit Loon op Zand. Bent u al in het buitenland als uw stempas wordt bezorgd, dan machtigt u een andere kiezer uit Loon op Zand met een schriftelijke volmacht.

Accordion item is ingeklapt

Het centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezing heeft op 22 december 2021 besloten een verzoek tot registratie van een nieuwe aanduiding van een  politieke groepering in te willigen. Het gaat om de aanduiding: TOEKOMSTIG KLM.

De aanduiding is bijgeschreven in het register voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van de gemeente Loon op Zand.

Datum bekendmaking: 30 december 2021. Tegen dit besluit kan tot en met 5 januari 2022 beroep worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Accordion item is ingeklapt

Op 14, 15 en 16 maart 2022 is het weer zover! Nederland mag dan stemmen voor de gemeenteraad. 

Daarom zijn we op zoek naar gemotiveerde stembureauleden. Wilt u actief meehelpen tijdens de gemeenteraadverkiezing? Meldt u zich dan hier aan. U kunt zich tot 24 januari aanmelden. Wij zijn blij met uw hulp!

Hoe werkt het?

De stembureaus zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur. De bezetting van de stembureaus wordt opgesplitst in 2 shifts. De eerste shift werkt van 07.00 uur tot 14.00 uur en de tweede shift werkt van 14.00 uur tot 21.00 uur. Hierna gaan beide ploegen aan de slag met het tellen van de stemmen (alleen op woensdag 16 maart 2022).

De stembureaus worden zodanig ingericht dat stembureauleden zich veilig voelen om hun werk te kunnen doen en kiezers veilig kunnen stemmen. De maatregelen worden afgestemd op de dan geldende corona voorschriften van het RIVM. Denk hierbij aan het plaatsen van schermen, het beschikbaar zijn van mondneuskapjes en wegwerphandschoenen, maar ook zorg voor voldoende afstand, en toezicht op het maximaal aantal personen in het stemlokaal.

Wat vragen wij van u?

 • U bent op de verkiezingsdag 18 jaar of ouder
 • U bent stressbestendig, representatief, enthousiast en behulpzaam
 • U spreekt vloeiend Nederlands, maar hoeft niet de Nederlandse nationaliteit te hebben
 • U heeft op de verkiezingsdag geen klachten en bent niet besmet met het coronavirus
 • U beschikt minimaal over mbo werk- en denkniveau
 • U volgt de online stembureautraining en legt de toetst succesvol af
 • U bent niet gerelateerd aan een kandidaat op de lijst vanwege de wenselijke (politieke) functiescheiding

Welke vergoeding krijgt u?

De (bruto) vergoeding op 16 maart voor de stembureauleden is:

 • Voorzitter                                          € 200,00
 • Plaatsvervangend voorzitter      € 170,00
 • Lid                                                         € 130,00

De (bruto) vergoeding op 14 en 15 maart voor de stembureauleden is:

 • Voorzitter                                          € 180,00
 • Plaatsvervangend voorzitter      € 160,00
 • Lid                                                         € 125,00

Wat gebeurt er na uw aanmelding?

 • Eind januari wordt de indeling bekend gemaakt. U ontvangt als u bent ingedeeld, een uitnodiging om een e-learning met bijbehorende toets te maken. Hierdoor bent u op de hoogte van de ontwikkelingen en regelgeving rondom het verkiezingsproces en van de instructies van de Kiesraad. Deze toets heeft u uiterlijk vóór 22 februari 2022 afgerond. Als u de toets heeft behaald is uw plaats definitief.
 • U kunt een instructie voor de stembureauleden bijwonen (fysiek of digitaal). Deze is verplicht voor (plv) voorzitters.

Accordion item is ingeklapt

Met vragen over de organisatie van de verkiezingen kunt u terecht bij verkiezingen@loonopzand.nl.

Belangrijke websites: