housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Gemeentelijke zilveren erepenning voor vertrekkend gemeentesecretaris Monique van Bavel


Op dinsdag 14 februari heeft burgemeester  Wim Luijendijk de gemeentelijke erepenning in zilver uitgereikt aan mevrouw  Monique van Bavel.  De uitreiking vond plaats tijdens een afscheidsreceptie in de theaterzaal van  Het Klavier in Kaatsheuvel.

Monique van Bavel (52) legt per 1 maart haar functie neer van algemeen directeur / gemeentesecretaris van de gemeente Loon op Zand. Zij gaat in de gemeente Moerdijk aan de slag in dezelfde functie.

Sinds 1 januari 2011 zette zij zich in voor een goed functionerende organisatie en de verdere ontwikkeling daarvan. Dit deed zij door toepassing van haar managamentkwaliteiten en met veel professionaliteit en toewijding. Zij inspireerde en kenmerkte zich door haar op verandering en ontwikkeling gerichte leiderschap. Met haar verbindende kwaliteiten zorgde zij voor een goede samenwerking en samenspel tussen ambtelijke organisatie, college en gemeenteraad.

Monique van Bavel stond altijd open voor vragen en kwesties die bij de medewerkers leefden. Op toegankelijke wijze besprak zij medezeggenschapsvraagstukken met de ondernemingsraad.

Haar deskundigheid kwam nadrukkelijk tot uiting bij:

 

  • het realiseren van het Bruisend Dorpshart;
  • de samenwerking met De Efteling;
  • de bestuurlijke samenwerking in Hart van Brabant;
  • en de tijdelijke opvang van vluchtelingen in Kaatsheuvel.

Als bewijs van waardering en dankbaarheid voor haar grote verdiensten is besloten haar de zilveren erepenning van de gemeente Loon op Zand toe te kennen.

mill-tailormade association-rosy