Ga naar de homepage

Lees hieronder de antwoorden op de veel gestelde vragen over de betaling van de aanslag gemeentebelastingen

Accordion item is ingeklapt

Heeft u een automatische incasso aan de gemeente gegeven? Dan schrijven we het totaalbedrag in 10 maandelijkse termijnen af. Zo niet, dan moet u het bedrag in 2 termijnen, uiterlijk binnen 3 maanden betalen.

Accordion item is ingeklapt

Wanneer u gebruik wilt maken van een automatische incasso, dan kunt de machtigingskaart die bij de aanslag zit, invullen en daarna opsturen of afgeven bij de gemeentebalie in het Klavier.

Geen machtigingskaart ontvangen?

Als u geen machtigingskaart hebt ontvangen, dan kunt u die afhalen bij het gemeentehuis of telefonisch aanvragen bij de afdeling belastingen via het telefoonnummer 0416-289111.  Het is ook mogelijk om de automatische incasso online te regelen.

Accordion item is ingeklapt

Wanneer u de gemeentebelastingen niet kunt betalen, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van uw aanslag (maximaal 75%). Dit is onder andere afhankelijk van uw inkomen en/of vermogen. Wanneer bij de gemeente bekend is dat u recht heeft op kwijtschelding, dan ziet u een correctie regel kwijtschelding op het aanslagbiljet. Heeft u nog geen kwijtschelding en wilt u weten of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met het Zorgloket via telefoonnummer 0416 - 289247. Het Zorgloket is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur en op woensdag van 13:30 tot 17:00 uur of digitaal via zorgloket@loonopzand.nl . Meer informatie over kwijtschelding gemeentebelasting leest u op: loonopzand.nl/kwijtschelding-belastingen.