Ga naar de homepage

Lees hieronder de antwoorden op de veelgestelde vragen over hondenbelasting, riool- en afvalstoffenheffing.

Accordion item is ingeklapt

Bel met de gemeente via telefoonnummer 0416-289111 of u kunt mailen naar belastingen@loonopzand.nl

Accordion item is ingeklapt

Tot 2018 ontving u de aanslagen riool- en afvalstoffenheffing via het voorschot van Brabant Water. Nu gaat dat via de gemeente Loon op Zand. Zo heeft u in één keer overzicht van alle kosten. 

Accordion item is ingeklapt

Op de achterzijde van het aanslagbiljet staan de tarieven vermeld.

Accordion item is ingeklapt

Lees er hier alles over. 

Accordion item is ingeklapt

Lees er hier alles over. 

Accordion item is ingeklapt

Bel met de gemeente via telefoonnummer 0416-289111 of u kunt mailen naar belastingen@loonopzand.nl. Doe dit wel binnen zes weken. Anders bevalt de bezwaartermijn.