Logo Gemeente Loon op Zand

Lees hieronder de antwoorden op de veel gestelde vragen over hondenbelasting, riool- en afvalstoffenheffing.

Accordion item is ingeklapt

Bel met de gemeente via telefoonnummer 0416-289111 of u kunt mailen naar belastingen@loonopzand.nl

Accordion item is ingeklapt

Tot 2018 ontving u de aanslagen riool- en afvalstoffenheffing via het voorschot van Brabant Water. Vanaf nu gaat de gemeente Loon op Zand deze aanslagen zelf heffen. Vanaf dit jaar vindt u op de aanslag naast de WOZ, OZB en hondenbelastingen ook de riool- en afvalstoffenheffing. Zo heeft u in één keer overzicht van alle kosten. 

Accordion item is ingeklapt

Op de achterzijde van het aanslagbiljet staan de tarieven vermeld.

Accordion item is ingeklapt

Heeft u een automatische incasso aan de gemeente gegeven? Dan schrijven we het totaalbedrag in 10 maandelijkse termijnen af. Zo niet, dan moet u het bedrag in 2 termijnen, uiterlijk binnen 3 maanden betalen.

Wanneer u alsnog gebruik wilt maken van automatische incasso, dan kunt de machtigingskaart die bij de aanslag zit, invullen en opsturen. Mocht u geen machtigingskaart hebben ontvangen, dan kunt u die afhalen bij het gemeentehuis, telefonisch aanvragen bij de afdeling belastingen via het telefoonnummer 0416-289111 of via het online formulier.

Accordion item is ingeklapt

Wanneer u de gemeentebelastingen niet kunt betalen, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van uw aanslag (maximaal 75%). Dit is onder andere afhankelijk van uw inkomen en/of vermogen. Wanneer bij de gemeente bekend is dat u recht heeft op kwijtschelding, dan ziet u een correctie regel kwijtschelding op het aanslagbiljet. Heeft u nog geen kwijtschelding en wilt u weten of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg. De contactgegevens en bereikbaarheid vindt u op de algemene pagina van het servicepunt.  Meer informatie over kwijtschelding gemeentebelasting leest u op: loonopzand.nl/kwijtschelding-belastingen.

Accordion item is ingeklapt

Bel met de gemeente via telefoonnummer 0416-289111 of u kunt mailen naar belastingen@loonopzand.nl. Reageer wel binnen de bezwaartermijn van zes weken.