Ga naar de homepage

Heeft u een vraag over de bouwkundige opnames? Kijk in onderstaand overzicht.

Accordion item is ingeklapt

Bij Vermilion en/of het bureau dat door Vermilion is ingeschakeld om de meting te verzorgen (Thorbecke).

Accordion item is ingeklapt

De bouwkundige opname is voor Vermilion een verplichting die voortkomt uit de vergunning die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft verleend. Hiertegen hebben de overheden juist beroep aangetekend. De gemeente heeft hier verder geen formele rol in.

Medewerking aan deze bouwkundige opname is in uw eigen belang. U maakt zelf de keuze of u deelneemt of niet. U bent nergens toe verplicht.

We vinden het alleen niet gewenst dat Vermilion bouwkundige opnames verricht vóórdat er een uitspraak is gedaan in de beroepszaak tegen het winningsplan. We hebben Vermilion hierover een brief gestuurd.

Accordion item is ingeklapt

Nee, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft die gegevens verzameld en beschikbaar gesteld aan Vermilion.

Accordion item is ingeklapt

Als overheden werken we actief aan die transitie in de regionale energie strategie (RES). In dit gebied gebeurt dat binnen Hart van Brabant. Mogelijke alternatieven voor energie en warmte zijn wind- en zonne-energie, geothermie en aquathermie. Daarnaast zijn biomassa en biogas (van bijvoorbeeld de rioolwaterzuiveringen) alternatieve energiebronnen die in onderzoek zijn.

Accordion item is ingeklapt

De overheden zetten zich op verschillende manieren in om de besluiten over kleine gaswinningen door het ministerie te laten herzien. De overheden hebben bezwaar en beroep aangetekend, voeren gesprekken met vertegenwoordigers van de politiek en staan achter de initiatieven van belangengroeperingen die actie voeren tegen de gaswinning. De overheden maken hun standpunt ook bekend via de media.

Accordion item is ingeklapt

Dat is niet bekend. De Raad van State bepaalt de planning.