Ga naar de homepage

Op deze pagina leest u meer over de gaswinning in gemeente Loon op Zand, de beroepsprocedures en over de bouwkundige opnames.

In beroep tegen verlenging en uitbreiding

Het ministerie van Economische Zaken besloot in 2018 de gaswinning uit de gasvelden Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid tot 2026 te verlengen en uit te breiden. De gemeente is tegen deze gaswinning. Daarom hebben wij, samen met omliggende gemeenten, de provincie en waterschappen, bij de Raad van State beroep aangetekend tegen dit besluit. 

Hoewel het beroep nog loopt en er nog geen uitspraak is gedaan, is het gaswinningsbedrijf eind augustus gestart met een bouwkundig onderzoek. De gemeente heeft gevraagd daarmee te wachten totdat er een uitspraak is gedaan. Toch heeft Vermilion inwoners benaderd om vrijwillig mee te werken en  heeft het bedrijf een representatieve selectie van woningen en gebouwen onderzocht.

In beroep tegen verleende omgevingsvergunning diepboring Loon op Zand

Gemeente Loon op Zand heeft samen met de provincie Noord-Brabant en waterschap Brabantse Delta beroep ingediend tegen de omgevingsvergunning voor een diepboring op de gaswinningslocatie Loon op Zand. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft deze vergunning onlangs verleend aan gaswinningsbedrijf Vermilion.

De betrokken overheden zijn tegen de vergunning voor de boring naar gas vanwege de risico’s voor schade aan het milieu, de drinkwatervoorziening en bebouwing. Daarnaast is er geen draagvlak in de regio en past de uitbreiding van de gaswinning niet binnen het streven naar andere energiebronnen dan gas, de zogenoemde energietransitie.

Meer weten? Bekijk het nieuwsarchief onderaan deze pagina.

Accordion item is ingeklapt

Nederland moet van het gas af. De gaskraan hoeft niet morgen dicht, maar afbouwen kan en moet wel. Die afbouw is ook door Den Haag beloofd. In de praktijk werkt het Rijk echter mee aan verlenging en uitbreiding van de bestaande gaswinning (in onder andere Waalwijk, Tilburg en Loon op Zand.

De verlenging en uitbreiding van de bestaande gaswinning is onwenselijk en maatschappelijk niet verantwoord. Het is een verkeerd signaal voor onze inwoners, want Nederland moet juist duurzamer worden. Als gemeente Loon op Zand werken we aan een klimaatneutrale en -bestendige leefomgeving. Extra gaswinning draagt hier zeker niet aan bij. Mensen hebben zorgen over de veiligheid, gezondheid en er zijn risico’s voor natuur en milieu.

Bovendien helpt het niet om nationale en internationale afspraken op het gebied van CO2 reductie te halen, zoals het Energieakkoord, het Klimaatakkoord van Parijs, de uitspraak in de Urgenda-zaak en het landelijke Klimaatakkoord. We roepen Den Haag dan ook op vooral te kijken naar duurzame alternatieven, in plaats van het extra en langer winnen van fossiele brandstoffe

Accordion item is ingeklapt
  • Op basis van het besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft het gaswinningsbedrijf Vermilion een ontwerp omgevingsvergunning ingediend voor het boren van een nieuwe put bij de locatie Loon op Zand. We vinden het onacceptabel dat Vermilion nu al wil gaan boren en niet eerst de uitspraak in de beroepszaak afwacht. Daarom heeft de gemeente een zienswijze kenbaar gemaakt.
  • Het ministerie heeft ook besloten om de gaswinning vanaf de locatie Sprang te verlengen. Hiertegen hebben we als gemeente bezwaar gemaakt. Deze bezwaarprocedure loopt nog.
  • Tot slot heeft Vermilion aangekondigd dat ze eind augustus 2019 wil beginnen met bouwkundige opnames bij een steekproef van inwoners. Een bouwkundige opname is voor het bedrijf een verplichting in het kader van het vastgestelde winningsplan. Als gemeente vinden we het onwenselijk om die opnames nu al te verrichten. We willen graag eerst een uitspraak in de beroepszaak afwachten. Inwoners zijn niet verplicht mee te werken.

Accordion item is ingeklapt

Het bedrijf dat de gaswinning uitvoert, Vermilion Energy Netherlands B.V., bereidt zich nu voor op voortzetting en uitbreiding van de gaswinning. Om dit mogelijk te maken moeten zij van het ministerie in een ruim gebied rond de gaswinning een bouwkundige opname uitvoeren. Zij gebruiken daarvoor een representatieve selectie van woningen en gebouwen. De gedachte is dat er door deze opname beter kan worden aangetoond dat schade door een aardbeving is ontstaan die is veroorzaakt door gaswinning. Dit omdat Vermilion wettelijk aansprakelijk is voor de vergoeding van eventuele schade als gevolg van de gaswinningsactiviteiten.

augustus 2019: steekproef onder inwoners

 Eind augustus kregen eigenaren van enkele honderden panden in onder andere de gemeente Loon op Zand een brief van dit bedrijf met het verzoek om vrijwillig mee te werken aan deze bouwkundige opname.

We hebben samen met omliggende gemeenten Vermilion laten weten het er absoluut niet mee eens te zijn dat de bouwkundige opnames tijdens de lopende beroepsprocedure worden uitgevoerd. De opnames wekken namelijk de suggestie dat het besluit om de gaswinning voort te zetten en uit te breiden al definitief is genomen. En dat is dus nadrukkelijk niet het geval. De gemeenten hebben Vermilion dan ook dringend verzocht het resultaat van de beroepsprocedure af te wachten en nog niet te starten met bouwkundige opnames. Toch is het bedrijf aan de slag gegaan met de bouwkundige opnames.

Lees de veel gestelde vragen over de bouwkundige opnames

Lees de brief van Vermilion aan gemeente Loon op Zand rondom de bouwkundige opnames (19 augustus 2019)