housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Financieel tekort: samen aan de slag


De gemeente Loon op Zand kampt met een structureel financieel tekort van 3 miljoen vanaf 2020. Op maandag 1 juli stemde de gemeenteraad unaniem in met het plan van aanpak om het financieel tekort op te lossen. 

Wethouder Financiën, Kees Grootswagers: “De afgelopen weken spraken we uitgebreid met de gemeenteraad over de financiële situatie. Met vertrouwen gaan we samen met de gemeenteraad aan de slag om te komen tot een sluitende begroting.”

Proces

De komende periode werkt de gemeente aan overzichtelijke financiële rapportages voor de gemeenteraad. Samen met de financiële experts van de fracties (audit-comité) kiest de gemeente eerst de wijze waarop alle financiële informatie in beeld wordt gebracht. Vervolgens stelt de gemeente de rapportages samen, waarbij ook de consequenties van de keuzes zichtbaar zijn. Met deze informatie kan de gemeenteraad weloverwogen de beste keuzes maken voor de inwoners van de gemeente Loon op Zand.

Vervolg

In september bespreekt de gemeenteraad tijdens drie raadsvergaderingen alle informatie. Na deze bijeenkomsten zijn de keuzes van de gemeenteraad helder. Vervolgens verwerkt de gemeente de keuzes in de Programmabegroting 2020-2023, die de gemeenteraad in oktober behandelt.

mill-tailormade association-rosy