housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Financieel tekort: gemeenteraad en college aan de slag met keuzes


De gemeente Loon op Zand kampt met een financieel tekort. Om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting nam de gemeenteraad in juli een plan van aanpak hiervoor unaniem aan. Samen met het college gaat de gemeenteraad de komende tijd aan de slag met de benodigde keuzes om dit tekort op te lossen.

Vertrouwen

Het college heeft vertrouwen dat zij samen met de gemeenteraad met goede keuzes uit de situatie komt. De gemeenteraad bekijkt de komende weken de mogelijke bezuinigingen en extra opbrengsten. In september bespreekt de gemeenteraad hun bevindingen en geeft het college richting mee voor de uitwerking in de begroting. In november behandelt de gemeenteraad de begroting.

mill-tailormade association-rosy