housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Fiets kwijt? Vandaag ruimden wij op..


Vandaag ruimden wij de nog gelabelde (brom)fietswrakken en (brom)weesfietsen op. Totaal zijn er 24 fietsen meegenomen. De verwijderde fietsen worden geregistreerd en netjes opgeslagen bij de gemeente. Twee fietsen bleken gestolen. Deze zijn gemeld bij de politie.

Alleen fietsen met label

Deze opruimactie werd op 29 april aangekondigd en daarna kregen alle fietsen in de gemeente een label. Fietsen die op donderdag 14 mei nog een label bevatte – en dus 14 dagen niet waren gebruikt – kregen een tweede label. Gebruikers kregen hierdoor nog een laatste kans om binnen 4 dagen de (brom)fiets weg te halen.

De vandaag verwijderde fietsen worden geregistreerd en in de opslag geplaatst. De fietsen die niet voor 17 augustus worden opgehaald bij de gemeentewerf, schenken we aan goede doelen. Fiets kwijt? Op www.loonopzand.nl/fietsen staat alle informatie over het ophalen.

Wat zijn de regels?

Op alle openbare plaatsen binnen de gemeente Loon op Zand is het verboden een (brom)fiets langer dan 14 aaneengesloten dagen te stallen. Staat de fiets langer dan 14 aaneengesloten dagen stil op één plek? Dan is het een weesfiets en wordt deze verwijderd.

mill-tailormade association-rosy