housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Een nieuwe financiële balans: denkt u met ons mee?


Gemeente Loon op Zand staat voor een grote uitdaging. De uitgaven voor de jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning en de begeleiding naar werk zijn de laatste jaren fors gestegen. Daarnaast vragen duurzaamheid en gebiedsontwikkeling om extra inzet. Dit betekent dat we fors moeten bezuinigen om een begroting 2020-2023 mogelijk te maken.  

Wat vindt u belangrijk? En wat niet?

In november besluit de gemeenteraad over de noodzakelijke bezuinigingen. Omdat dit de hele gemeenschap in gemeente Loon op Zand raakt, nodigen we u uit om uw stem te laten horen. Wat vindt u belangrijk? En wat juist niet? Uw overwegingen zijn belangrijk voor de gemeenteraad. Doet u mee?

Meer uitleg over de financiële situatie vindt u op de pagina Financiën.

Enquête 8 - 25 augustus

Van donderdag 8 tot en met zondag 25 augustus kunt u een online enquête invullen. Mensen die geen internet of computer hebben, kunnen vanaf donderdag een papieren enquête invullen bij Het Klavier.

In september bespreekt de gemeenteraad de mogelijke bezuinigingen. De enquêteresultaten worden dan ingebracht.

Alvast bedankt voor de inbreng bij deze belangrijke zoektocht naar een nieuwe financiële balans in Loon op Zand.

mill-tailormade association-rosy