housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

De Omgevingswet


Het is nog niet duidelijk wanneer de Omgevingswet ingaat, maar wel dat deze komt. De Omgevingswet is een landelijke wet over de fysieke leefomgeving en geldt voor alle overheden in Nederland. Via deze website houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen. En informeren we u over de veranderingen en wat dit betekent voor u als inwoner. 

Wat houdt de Omgevingswet in? 

De Omgevingswet voegt de wetgeving en de ‘regels’ voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water samen. Door deze bundeling van wetgeving wordt het duidelijker, begrijpelijker en gemakkelijker om een vergunningsaanvraag te doen. We gaan van ‘reguleren’ naar ‘adviseren’. Ook is er binnen de Omgevingswet meer ruimte voor nieuwe ideeën vanuit inwoners en ondernemers. 

Omgevingsvisie en Omgevingsplan 

Onderdeel van de Omgevingswet, is één Omgevingsvisie en één Omgevingsplan. Hiermee gaat iedere gemeente aan de slag. Het Omgevingsplan vervangt alle bestemmingsplannen. We vinden het belangrijk dat u met ons meedenkt en – doet. Omdat Loon op Zand van alle inwoners en ondernemers is. Vanaf 2021 vragen wij u om hierover mee te denken. Hoe? Dat bespreken we na de zomer met de gemeenteraad.. Wij houden u op de hoogte hiervan via de gemeentelijke website. 

Wat zijn de voordelen voor u?

  • U hoeft vanaf 2021 nog maar één vergunning (digitaal) aan te vragen, via één loket (het Omgevingsloket)
  • De doorlooptijd van uw vergunningsaanvraag wordt korter 

In gesprek met uw omgeving

Voordat u straks een vergunningsaanvraag kunt doen, is het belangrijk dat u in gesprek gaat met uw directe omgeving. Immers: we willen dat iedereen een prettige woonomgeving heeft. Wanneer u iets nieuws wilt gaan bouwen, of iets wilt aanpassen aan uw woning, gaat u in principe het gesprek aan.. 

Wel kunnen we het ons voorstellen, dat het lastig kan zijn om dit goed aan te pakken. De gemeente kan u hierbij helpen. Wij zijn momenteel nog bezig om hier ‘spelregels’ voor op te stellen. 

Filmpje

Vanaf 2021 kunt u een vergunningsaanvraag doen via het Landelijke Omgevingsloket. Benieuwd naar hoe het Omgevingsloket werkt? Bekijk dit filmpje

mill-tailormade association-rosy