housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Curator SMC spant rechtszaak aan tegen gemeente Loon op Zand


Afspraken uit februari 2015 tussen het bestuur van SMC en de gemeente Loon op Zand worden ter discussie gesteld door de curator van SMC. Een claim van de curator leidt nu tot een rechtszaak tussen curator en gemeente.

De gemeente ontving op 4 april 2018 de dagvaarding van de curator van SMC. De claim van de curator richt zich op enkele financiële afspraken die een gevolg zijn van afspraken uit een principeakkoord uit 2015. Deze afspraken vallen naar de mening van de curator negatief uit voor SMC.

Wethouder Grootswagers: “De gemeente heeft met de totstandkoming en uitvoering van het principeakkoord uit 2015 altijd een gezond SMC nagestreefd. Met dat doel zijn in 2015 afspraken gemaakt met het toenmalige bestuur van SMC. De gemeente ziet daarom geen reden om de claim van de curator te accepteren. De uitkomsten van de rechtszaak zien we dan ook met vertrouwen tegemoet”.

Vooralsnog hebben de claim van de curator en de rechtszaak geen gevolgen voor het gebruik van de gebouwen De Werft en De Wetering. 

Principeakkoord SMC en gemeente

SMC en gemeente Loon op Zand bereikten in februari 2015 een principeakkoord over de omvorming van SMC. Het doel van de voorafgaande afspraken en het principeakkoord was om SMC weer klaar te maken voor de toekomst. 

Faillissement SMC 

In mei 2016 is SMC ondanks alle inspanningen van SMC en de gemeente alsnog failliet verklaard. In de eerste weken na het faillissement spraken de curator en de gemeente over het openhouden van De Werft en De Wetering. 

De curator kondigde tijdens deze gesprekken ook aan onderzoek te doen naar het in 2015 gesloten principeakkoord. 

Onderzoek leidt tot claim

Begin 2017 rondde de curator zijn onderzoek af naar het principeakkoord. De uitkomsten van zijn onderzoek leidden ertoe dat de gemeente in februari 2017 een claim van de curator ontving. 

Gemeente weerlegt claim, maar ontvangt nu dagvaarding

In maart 2017 heeft de gemeente de claim van de curator met een aantal argumenten weerlegd. Desondanks blijft de curator van mening dat de afspraken uit het principeakkoord niet in stand kunnen worden gehouden. De curator vraagt nu daarom aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant om de afspraken uit het principeakkoord uit 2015 tussen het bestuur van SMC en de gemeente ongedaan te maken. 

mill-tailormade association-rosy