housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Controles Oostappen Vakantiepark Droomgaard


De afgelopen weken verrichtten zowel politie als team Toezicht en Handhaving van de gemeente verschillende controles op en om het vakantiepark. De politie heeft bij deze controles om uiteenlopende redenen een aantal personen aangehouden. De politie is vooral in de avond en nacht op het vakantiepark aanwezig om overlast te voorkomen. Daarnaast hoopt de gemeente met de aanwezigheid van de politie het eventuele gevoel van onveiligheid weg te nemen. 

Toezicht en handhaving

Ons eigen team Toezicht en Handhaving voerde twee controles uit op het vakantiepark. Hierbij werd onder meer duidelijk dat er meer arbeidsmigranten op het vakantiepark zijn gehuisvest dan is toegestaan. Dit betekent dat er tijdens de controle teveel recreatieverblijven in gebruik waren voor het huisvesten van arbeidsmigranten op het migrantengedeelte. Er waren op dat moment 221 recreatieverblijven in gebruik terwijl dit er maximaal 200 mogen zijn. Ten tweede werd geconstateerd dat er ook arbeidsmigranten worden gehuisvest op het recreatieve gedeelte. Op dit gedeelte mogen geen arbeidsmigranten gehuisvest zijn. 

Gesprek uitzendbureaus 

Na de uitgevoerde controles vond een gesprek plaats tussen de gemeente en de uitzendbureaus. Bij dit gesprek was een afgevaardigde van de Oostappen Groep aanwezig. Dit gesprek leidde helaas niet tot een oplossing voor de illegale bewoning. Wel zegden de uitzendbureaus toe dat ze strenger op de regels gaan toezien op het vakantiepark en daarbij meer contact zoeken met de politie. 

Einde illegaal huisvesten arbeidsmigranten

De gemeente heeft besloten om met een juridische procedure een einde te maken aan het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten op het park. Op grond van de wet ontving de Oostappen Groep van de gemeente op 8 november 2018 twee voornemens tot het opleggen van een last onder dwangsom. Een voor het strijdig gebruiken van het recreatieve gedeelte en een voor het in gebruik zijn van teveel recreatieverblijven op het migrantengedeelte. Het college van burgemeester en wethouders nam vandaag kennis van de zienswijze van de Oostappen Groep. Het college heeft besloten om ondanks deze zienswijze beide lasten onder dwangsom op te leggen. Dit betekent dat de illegale bewoning van het recreatieve gedeelte en het teveel aan recreatieverblijven op het migranten-gedeelte uiterlijk 29 november 2018 moet zijn beëindigd. Is dit niet het geval, dan moeten de dwangsommen worden betaald. 

De Oostappen Groep heeft de mogelijkheid om in bezwaar te gaan tegen het opleggen van de dwangsommen. Ook kan zij een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in Breda. Een voorlopige voorziening heeft tot doel om de datum van 29 november 2018 te laten verschuiven. De komende weken zal duidelijk worden of de Oostappen Groep van deze gelegenheid gebruikmaakt.

mill-tailormade association-rosy