housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Burgemeester Luijendijk kondigt einde ambtstermijn aan


Burgemeester Wim Luijendijk heeft aan de gemeenteraad laten weten dat hij per 15 november 2017 bij de Koning eervol ontslag heeft aangevraagd van zijn ambt als burgemeester van Loon op Zand.

Vanaf 2008 is Wim Luijendijk, aanvankelijk als waarnemend burgemeester, verbonden aan Loon op Zand. In april 2016 werd Luijendijk voor een nieuwe periode herbenoemd. Het was al duidelijk dat de 66-jarige burgemeester geen volle ambtstermijn van 6 jaar meer kon vervullen. De wet geeft een grens van 70 jaar aan.

Luijendijk dacht aanvankelijk aan een ambtstermijn van 10 jaar als mooi moment om te stoppen. Omdat de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad in 2018 zijn, is in goed overleg besloten om in november 2017 terug te treden. 

De nieuw te benoemen burgemeester heeft dan een inwerkperiode van enkele maanden tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.  Na de verkiezingen kan de nieuwe burgemeester samen met een nieuw gekozen raad en een nieuw college van B&W, de gehele komende bestuursperiode aan de slag.

Met de instelling van een vertrouwenscommissie zal in overleg met de Commissaris van de Koning de procedure voor de herbenoeming van een nieuwe burgemeester worden voorbereid.

mill-tailormade association-rosy