housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Brief wethouder Frank van Wel aan ondernemers en verenigingen


Vandaag stuurde Frank van Wel, wethouder economie, werk, toerisme en culturele zaken, de ondernemers en verenigingen in deze gemeente onderstaande brief. Wilt u deze brief voor uw administratie bewaren? Download de brief dan hier.

''Beste ondernemers en verenigingen van Loon op Zand,

Het kabinet kondigde gisteravond versoepelingen van de coronamaatregelen aan. Vooruitlopend op de noodverordening zetten we de maatregelen zoals die met ingang van 1 juli gelden op een rij.

Activiteiten binnen

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen;
 • Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel);
  Geen maximumaantal personen bij:
  - vaste zitplaatsen én
  - reservering én
  - gezondheidscheck vooraf
  - In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties waar bezoekers ‘doorstromen’ geldt de regel dat iedere persoon 1,5 meter afstand kan houden tot de ander. De locaties zorgen zelf voor naleving. Er geldt geen maximumaantal personen.

Activiteiten buiten

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen.
 • Maximaal 250 personen (exclusief personeel);
  Geen maximumaantal personen bij:
  - vaste zitplaatsen én
  - reservering én
  - gezondheidscheck vooraf.
 • Op buitenterrassen van de horeca en sport- en verenigingskantines wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats (er mag niet langer dan nodig gestaan worden).
 • Op buitenterrassen is de 1,5 meter afstandsregel niet van toepassing als tussen tafels een kuchscherm is geplaatst.
 • In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers geldt de regel dat ze onderling 1,5 meter afstand moeten kunnen houden. De locaties zorgen zelf voor naleving. Er geldt geen maximumaantal personen per ruimte.

Uitzonderingen bij afstand houden

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Jongeren tot 18 jaar hoeven enkel onderling geen 1,5 meter afstand te houden. De regel is dat iedereen in alle gevallen 1,5 meter afstand houdt. In sommige situaties is dat ondoenlijk. Dan mag de 1,5 meterregel tijdelijk worden losgelaten. Het gaat dan om:

 • contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders;
 • mensen met contactberoepen (zoals kappers, masseurs, rijinstructeurs);
 • sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers.

Sporten

Binnensport wordt weer toegestaan. Om dit op een verantwoorde wijze te organiseren zijn twee protocollen beschikbaar, te weten die van NOC NSF en NL Actief (gericht op de fitness branche). Sport- en verenigingskantines mogen eveneens open, waarbij ook zij zich aan de bovengenoemde voorwaarden houden.

Wedstrijden en toernooien worden weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij kan publiek aanwezig zijn met in achtneming van de bovenstaande basisregels. Aanvullende voorwaarden zijn dat het geforceerd verheffen van de stem, zoals in spreekkoren en bij het uiten van geschreeuwde aanmoedigingen, niet is toegestaan.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over alle regels die gelden bij sporten.

Sauna- en wellnesscentra

Sauna- en wellnessactiviteiten zijn weer toegestaan. Het RIVM heeft een handreiking opgesteld voor de veilige heropening van de sauna- en wellnesscentra. Ook de Vereniging van Nederlandse Sauna en Wellness bedrijven heeft een protocol beschikbaar gesteld.

Evenementen

Het organiseren van evenementen wordt weer mogelijk. Bij evenementen met een vaste zitplaats, een gezondheidscheck en een reservering geldt geen limiet op het aantal personen. Hetzelfde geldt voor evenementen met een constante doorstroom van bezoekers/gasten waarbij het onderlinge contact beperkt is (bijvoorbeeld kermissen en braderieën). Indien niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, geldt een limiet van maximaal 250 bezoekers.

Alle evenementen moeten worden ingericht op de 1,5 metermaatregel; het mag nergens zo druk worden dat mensen niet eenvoudig onderling anderhalve meter afstand tot elkaar kunnen bewaren.

Een nadere uitwerking van de regels voor evenementen volgt nog. De evenementenorganisatoren worden hier op korte termijn over geïnformeerd.

Tot slot

Wij vragen u om de 1,5 meter maatregel, met behulp van de voor uw branche opgestelde protocollen, te implementeren in uw organisatie. U bent als ondernemer of vereniging hier zelf verantwoordelijk voor.

Deze informatie is opgesteld op basis en naar aanleiding van de persconferentie van 24 juni. De maatregelen worden op dit moment verwerkt in een nieuwe noodverordening. Het kan zijn dat bepaalde maatregelen op detailniveau nog wijzigen. Hier wordt u dan zo snel mogelijk over geïnformeerd. Heeft u verder nog vragen? Via het ondernemersloket@loonopzand.nl of het algemene telefoonnummer, 0416 – 289 111, komt uw vraag altijd op de goede plaats terecht. En natuurlijk mag u ook mij rechtstreeks benaderen.

Hierbij wil ik nogmaals de mensen die ik nog niet persoonlijk heb kunnen spreken bedanken voor en complimenteren met hun geduld en begrip. We begrijpen dat de afgelopen tijden zwaar voor u waren en dat ook met deze verruiming van de maatregelen al uw problemen niet meteen tot het verleden behoren. Waar we u als gemeente zouden kunnen helpen, horen we dat graag.

Tot die tijd: hou afstand, gun elkaar de ruimte en blijf allemaal gezond!

Met hartelijke groet,

Frank van Wel (F.vanWel@loonopzand.nl)''

mill-tailormade association-rosy