housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Bijzonder Bruisend exploiteert ook komende vijf jaar Het Klavier


Voorstel 21 september 2017 in gemeenteraad

Bijzonder Bruisend en de gemeente Loon op Zand zijn van plan om de samenwerking van afgelopen twee jaar voort te zetten. Het college van B&W stelt voor dat Bijzonder Bruisend ook de komende vijf jaar in opdracht van de gemeente de sociaal-culturele ruimtes, de theaterzaal en de bijbehorende brasserie in Het Klavier exploiteert.

Gegund aan Bijzonder Bruisend

In oktober 2015 opende Het Klavier de deuren. Voor de exploitatie van de sociaal-culturele ruimtes, de theaterzaal en de brasserie van Het Klavier doorliep de gemeente een aanbestedingsprocedure. Uiteindelijk gunde de gemeente de exploitatieopdracht aan Bijzonder Bruisend en sloten de partijen een huur- en exploitatieovereenkomst.

Continuering samenwerking

De huur- en exploitatieovereenkomst werd in eerste instantie gesloten voor een periode van twee jaar met een optie tot verlenging van vijf jaar. Dat keuzemoment is nu. Onderdeel van de overeenkomst is ook een evaluatie van de eerste twee exploitatiejaren door Bijzonder Bruisend.

“Het Klavier voldoet aan de verwachtingen en is van ons allemaal geworden, een huiskamer voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke gebruikers. Carlo Bergmans, Erik de Bie en hun team zorgen voor dit huiskamergevoel. De evaluatie van de afgelopen twee jaar geeft voldoende vertrouwen om de samenwerking te verlengen voor de komende vijf jaar”, aldus wethouder Kees Grootswagers.

Financiële compensatie

De kennis van nu geeft aanleiding om de afspraken tussen Bijzonder Bruisend en de gemeente op beperkte schaal te wijzigen. Het voorstel daarvoor wordt op 21 september 2017 in de raad besproken. Het daadwerkelijke gebruik en beheer van het gebouw vragen om een wijziging in de verdeling van kosten tussen Bijzonder Bruisend en de gemeente. Daarnaast blijkt de verhuur van ruimtes aan de ‘oude’ gebruikers van De Werft een aandachtspunt. Daarvoor is de gemeente medeverantwoordelijk en wil BBbv daarvoor financieel compenseren.

mill-tailormade association-rosy