housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Bezuinigingen terugdraaien en nieuw beleid


Het college van de gemeente Loon op Zand stelt de gemeenteraad voor de begroting te wijzigen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het nieuwe politiek akkoord ‘Schouders eronder, samen vooruit’. Daarnaast stelt het college voor enkele bezuinigingen terug te draaien omdat deze de uitvoering van het akkoord in de weg staan of niet haalbaar zijn gebleken. 

“Met deze ingreep maken we in 2020 een start met de uitvoering van onze ambities. Daarnaast blijven we een financieel beleid voeren dat erop gericht is de gemeente financieel gezond te maken”, onderbouwt wethouder financiën Frank van Wel de wijziging. “Door deze wijzigingen kunnen we belangrijke ambities op thema’s als groen en het ondersteunen van kwetsbare groepen en verenigingen waarmaken.”

Kwaliteitsimpuls 

De begrotingswijziging maakt onder andere extra geld vrij voor het openhouden van de bibliotheek in Loon op Zand. Daarnaast wordt geld vrijgemaakt voor meer groen in Loon op Zand, zodat het groen in ieder van de drie kernen volgend jaar een kwaliteitsimpuls krijgt en zijn er middelen om de gemeente aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Hierbij wil het college samen met de ondernemers uit de toeristische sector optrekken. Verder stelt het college voor geld vrij te maken voor noodzakelijke investeringen in duurzaamheid. 

Tijdens de volgende raadsvergadering op 13 februari 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over dit voorstel. 

mill-tailormade association-rosy