housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Begroting 2016: door op de ingeslagen weg


Op dinsdag 29 september stemde het college in met de programmabegroting 2016 – 2019. Download de programmabegroting 2016 - 2019.

Inhaalslag op wegen en voldoende geld voor sociaal domein

Met name in latere jaren ontstaat er weer enige financiële ruimte voor investeringen. Vanaf 2016 echter wordt al een inhaalslag gemaakt voor het onderhoud aan de wegen. Dit is nodig vanwege de bezuinigingen in de afgelopen jaren op dat onderhoud. Verder gaat de gemeente door op de ingeslagen weg binnen het sociaal domein met het uitvoeren van de nieuwe taken voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Met die aanpak lukt het op dit moment om binnen de gekregen budgetten van het Rijk te blijven waarop flink bezuinigd is. Op 5 en 12 november behandelt de gemeenteraad de begroting. Op 12 november neemt de gemeenteraad een besluit over deze begroting.

Plussen en onzekerheden

De begroting laat nog een tekort zien voor 2016. Vanaf 2017 is sprake van een gering overschot dat daarna oploopt. Net als in veel gemeenten bevat ook onze begroting onzekerheden. Het duurt nog zeker een jaar voordat de uiteindelijke kosten voor jeugdzorg en de nieuwe taken voor de wet maatschappelijke ondersteuning duidelijk worden. Die kosten kunnen voor gemeenten van jaar op jaar sterk verschillen en dat geldt ook voor de inkomsten die gemeenten van het Rijk krijgen. 

Inwoner betrekken bij keuzes

Uit het onderzoek ‘Waar staat je gemeente?’, haalden we scores die we van onze inwoners krijgen. Scores op de verschillende begrotingsthema’s. Door dit onderzoek jaarlijks te herhalen, krijgen we een goed zicht op het effect van onze inspanningen. Bovendien krijgen we hierdoor een goed beeld van waar nog accenten of inspanningen nodig zijn. Of wel: waar wil de inwoner dat we het geld aan besteden en waarop mogen we bezuinigen? In 2015 zijn inwoners al vaker betrokken bij de inrichting van een woon- en leefomgeving. Het onderzoek is in 2015 herhaald en de waardering van inwoners voor de inspanningen van de gemeente zijn ook hoger gewaardeerd. Voor de gemeente een bevestiging om ook op dat vlak door te gaan op de ingeslagen weg. 

Financiële mogelijkheden voor ambities nog gering  

In de Structuurvisie Loon op Zand 2030 ‘De recreatieve kamer in het hart van Brabant’ staan de ambities van onze gemeente. De gemeente behoudt vooral een faciliterende rol op het gebied van werkgelegenheid en om de vrijetijdssector (leisure), verder tot bloei te laten komen. In 2017 zijn er mogelijkheden om tot de aanleg te komen van het al langer gewenste fietspad aan de Kloosterstraat in Loon op Zand. Voor andere delen van de ambitie blijft de gemeente afhankelijk van andere partijen. Voorbeelden blijven het Kernwinkelgebied Kaatsheuvel, Hotelzone Horst, natuurpoorten Loonse en Drunense Duinen en “fietssnelweg” Tilburg – Loon op Zand – Waalwijk. De gemeente wil hierin graag faciliteren.

mill-tailormade association-rosy