housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Basisonderwijs en kinderopvang start aangepast weer op


Door de versoepeling van de coronamaatregelen komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen in het basisonderwijs.

Scholen 50% open

Vanaf 11 mei gaan de scholen in de gemeente Loon op Zand voor alle kinderen weer 50% open. Per dag zijn er andere groepen op school. Welke groepen op welke dagen naar school gaan, bepalen de scholen binnenkort en informeren dan direct alle ouders hierover. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan.

Uitzondering

Als een kind - of één van de gezinsleden - klachten heeft zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid of koorts dan mag het niet naar school of de opvang.

Noodopvang

Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen met een kwetsbare thuissituatie loopt de noodopvang vanaf 4 mei door. Op dagen dat kinderen niet zijn ingedeeld om naar school (en daarna naar BSO) te gaan, kunnen zij tijdens normale schooltijden op school terecht voor noodopvang en buiten normale schooltijden op de BSO.

mill-tailormade association-rosy