housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Aanvragen via het Servicepunt Wonen, Welzijn en Zorg


Vanwege het coronavirus en de daarvoor getroffen maatregelen werken de medewerkers van het Servicepunt vanuit huis. Aanvragen worden daar, waar mogelijk, telefonisch behandeld.

Aanvragen die niet behandeld kunnen worden

Een aantal aanvragen nemen zij nu niet in behandeling:

- Aanvragen waarbij medisch advies met bezoek aan een arts noodzakelijk is.
- Aanvragen waarbij een huisbezoek door een consulent noodzakelijk is.
Dit gaat vooral om aanvragen voor woningaanpassingen en gehandicaptenparkeerkaarten.

Aanvragen voor dagbesteding worden niet behandeling genomen, omdat deze instellingen door de coronamaatregelen gesloten zijn.

Bereikbaarheid

Het servicepunt is voor vragen over wonen, welzijn of zorg telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 -12.30 uur via 0416-289247. Of stuur een e-mail aan servicepuntwwz@loonopzand.nl.

mill-tailormade association-rosy