housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Aangepaste gemeenteraadsvergaderingen


 In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, zijn de komende raadsvergaderingen voorlopig niet toegankelijk voor publiek. Wel blijven alle raadsvergaderingen te volgen via de website. Wilt u stukken inzien of de vergadering meekijken? Dan kunt u terecht op de website van de gemeenteraad: www.loonopzand.nl/gemeenteraad.

Inspraak

Omdat u niet aanwezig kunt zijn, kunt u ook niet tijdens de vergadering inspreken. Wel kunt u een tekst die u had willen uitspreken, met de gemeenteraad delen. U kunt dit minimaal een dag van tevoren melden aan de griffier, via griffie@loonopzand.nl of door te bellen naar 0416 289218. Als u op een andere manier met de raad in contact wil komen, kunt u hiervoor ook bij de griffier terecht.

mill-tailormade association-rosy